КОЙ ОСНОВА АТИНА?

 

 

След изследване на древни гръцки  находки и исторически извори, проф. Я.Бест стигна до заключението, че градове като Коринт, Перинт, Микена, Атина и др. не са създадени от елини, а от съвсем различен народ обитаващ земите на тези селища доста преди нашите южни съседи да се появат на историческата сцена [1] стр.18. Дори Дж. Чадуик призна, че името на Атина няма обяснение на гръцки [2].  стр. 1. Британският учен посочи връзката на споменатият в Линеарен Б надпис ( V 52 ) теоним Атана Потиния с непознат език [2] стр. 87-88.

 

Кой са обаче тези тайнствени хора,  които са основали толкова много величествени градове и по някакви необясними причини, въпреки високото ниво на културата си са се изпарили в небитието? Днешните академици не обичат да говорят на тази тема. Не, че няма данни, не че тълкуването им е трудно. Всеки един, запознат с работите на древните летописци знае много добре, че Гърция е обитавана от други народи много преди елините да се появят в Европа. Херодот [3] II- 56, Страбон [4] V-2.4, VII. 7.1, Павзаний [5] VIII-1.4, Плиний [6] IV.III. 8-IV,  IV. V. 19 –vi, IV,  VII. 27-viii-29,  Ефор и Хезиод  ( цитирани от Страбон) [4] V-2.4 са единодушни по този въпрос. Като най-древни поселници на Гърция са определени траки и пеласги. За гърците старите автори казват, че са дошли от Африка . Херодот [3] VI- 53, Страбон [4] VII- 7- 1 и Плиний [6] VII- LVI-195 обясняват това от ясно по-ясно.

 

Що се отнася до тракийските роднини- пеласгите, за техният език бащата на историята казва, че не приличал изобщо на гръцкия [3] I -57,  а от омировият израз богоравни пеласги [4] V. 5, 2 –4  можем да отсъдим, че този народ е стоял на много по-високо ниво на развитие от елините. Това се потвърждава и от Чадуик, който споменава, че гърците заемат от предшествениците си думи за керамични съдове, факт показващ културното превъзходсто на предгръцкото население [2]   стр.3.

 

За съжаление нито Чадуик,  нито Бест не обръщат внимание, че наставката АНА в предгръцки ( пеласгийски ) имена като Атана ( Атина) и Мукана ( Микена) е типична за български женски лични имена като Белана, Благана, Видана, Драгана, Гроздана, Живана и много други.  А коренът АТ(А) се среща в тракийските имена Атия, Атис, трако-пеласгийският етноним атамани, скитското име Атий, да не забравяме и Атила. Най-древното значение на АТА е родител, помощник, пазител*

 

Пренебрегнат е и фактът, че Тезей, смятан за основател на град Атина е от трако- пеласгийски произход. По майчина линия той е потомък на дошлият от Фригия цар Пелопс, а по бащина линия е наследник на пеласгът Ерихтей [7] стр. 8 стр. 105. Обичаите, които Тезей е практикувал са чужди на гърците. Плутарх споменава, че древният герой бръснел косата си, като оставял само една част ** както правели мизите, но най-вече абантите [7] стр. 10. За това племе се знае, че е трако-пеласгийско [8] стр. 28.

 

Въпреки доброто си познаване на древната гръцка култура Дж. Чадуик не обръща внимание, че характерът на антропонимите Тезей, Ерихтей и Питей***( Teseus, Erechteus, Piteus )  е тракийски. Всички те имат древна наставка  eus ( ей). Тя е  характеризирана от Е. Швайцер като типична за езика на предгръцки народ [9] 478 . E. Риш също смята, че лични имена  завършващи на eus ( ей) не са гръцки [10] 76. Проф. Я. Бест уточни, че тази наставка е типична за тракийски имена като Orpheus, Tereus, Cuchreus, Seutheus, Areus.... [11] стр.136. Всъщност eus ( ей) се среща и днес в българските лични имена  Пейо, ( диал. Пею), Байо, Руйо, Баньо, Верньо, Грозьо, Дарьо, Дельо, Пеньо... Поради големите различия в езиците ни  гърците предават звуците ю, ьо, йо като eus...

 

Неизвестно защо, изследователите проучвали историята на Атина пропускат важни исторически сведения. Херодот [3] I-57, VII-95, VIII- 44 обяснява наколко пъти, че атиняните са пеласги по произход, а Страбон добавя, че в далечното минало цяла Атика е била тракийска [4] VII. 7.1. Тукидид също дава данни, че Даулис, наречен още Фокис (на север от Атика ) е обитаван от траки още преди Троянската война ( по времето на Терей) [10] II-29.   

 

“Изчезването” на предгръцкото население се обяснява от Херодот [3]  I-58 и Страбон [4] V. 5, 2 – 4, които пишат, че пеласгите са асимилирани от гърците. Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция, всички наричани в миналото пеласги и трябвало да получат името данайци... [4]VIII -6-9. Поради тази причина атиняните, а и останалото пеласгийско население на гръцка територия са считани за гърци, въпреки различният си произход, т.е. не е имало изчезване, а етническо претопяване. Трако-пеласгите, които не са асимилирани, са били изтласкани на север (1). За тази гръцка политика на тиха, но упорита експанзия знаем от Тукидид [10] I-100 и Диодор Сикулски [11]  XII-.68-2

 

Нека обобщим накратко:

1. Атина не е гръцко божество, влиза в пантеона на южните ни съседи сравнително късно, името й е сродно на тракийските Атия, Атис, а етимологията е българска.

2. Основателят на град Атина не е от гръцки, а от трако-пеласгийски произход, като обичаите, които той практикува са типични за мизи, т.е. стари българи.

3. Антропонимите Тезей, Питей и Ерихтей не са  гръцки, а трако-пеласгийски, като наставките в тези древни имена се срещат в развита форма и днес в български лични имена.

4. Според Херодот атиняните са пеласги по произход, които по-късно са асимилирани от гърците.

 

Трябва да се отбележи също, че от гледна точка на археологията, още в дълбока древност, Тракия, Македония и около 80% от територията на Гърция са населени от една и съща етно-културна общност, чиито представители са траките [1] стр.168.

 

Тези данни показват недвусмислено, че  Атина е основана от нашите предци, които са обитавали територията на Гърция  преди появявата на елините. През второто хилядолетие преди Христа от Африка пристигат гръцки племена ( данайците). Някои се установяват в селищата на дедите ни, други са постоянно в движение. В един определен период от време гърците започват да изтласкват трако-пеласгите на север, или да ги асимилират.

 

Този процес продължава повече от хиляда години, след което Гърция е етнически прочистена от най-старото си население (2). За да избегнат трако-пеласгийски претенции за връщане  на земи, гърците създават много заблуди. Изкарват бившите си господари жестоки и примитивни варвар, скриват постиженията на Орфей, Музей, Лин, Евмолп и др...А в по-късни времена, благодарение на умелата пропаганда мнозина бяха заблудени, че Дионис, Арес и Зевс са елински божества. Мизите, прославили се по три континентта (3) бяха наречени татари, туранци и угрофини. Всъщност тези машинации на южните ни съседи са само продължение на експанзионистката им политика провеждана в античността. Ако българите се изкарат чужденци, то те нямат изконно право върху земите, в които живеят. По този бе “узаконена”  и “оправдана” стратегията на асимилация и изтласкването на дедите ни на север, довело до отнемане на много наши територии.

 

Трудно е да се определи какво е предизвикало неистовата омраза на старите гърци към дедите ни и последвалите редици от лъжи, които са причинили погрешната представа  за нашите предци трако-пеласгите. Дали е било комплекс за малоценност, или причините са други можем само да гадаем. Самолюбието е силен мотиватор, никой не обича господарите си, колкото и благородни да са те. Желанието да се чувстваш велик със сигурност може да подтикне до фабрикуване на лъжи и коване на заговори...

 

Далеч съм от всякаква мисъл за реваншизъм. Също съм абсолютно против всяка форма на отмъщение, но истината трябва да бъде казана, а и призната най-вече от тези, които дълго време я укриваха. Загубихме не само земи, но и престиж, него поне можем да си върнем. Заслужаваме признателност и уважение за делата на дедите ни. В XXI-ви век не може да се робува на догми и предразсъдъци. За да улесним западноевропейците във виждането на истината нека показваме най-доброто от себе си! Така всеки един от нас ще допринесе за новият облик на България. Ако искаме друго бъдеще и по-добри водачи  първо трябва да ги заслужим.

 

 

* В дълбока древност думата АТА ( АТИ) не е била свързана с пол, а е била обозначение за закрилник, помощник, хранител, точно това, което са майката, бащата, гледачката. АТТА означава майка, леля на санскрит, отново в санскрит АТТИ е дума за по-голяма сестра. АТА е пеласгийска заемка в латински и гръцки имаща значение баща. В нашият език тя се е развила в ОТЕЦЪ, но в словенския се е запазила непроменена - АТА. Друга производна на пеласгийската АТА е ЯТАК –помощник. Я в ЯТАК е просто йотизирано А, (А)К е наставка, подобна на ЕЦЪ в ОТЕЦЪ.

 

** Същият този пеласгийски обичай на бръснене на косата Прокопий определя като хунска мода http://sacred-texts.com/cla/proc/shp/shp10.htm

 

*** Ерихтей и Питей са кръвни роднини на Тезей.

 

(1) Перхеби, ботиеи, пиерци и др. са населявали Гърция в дълбока древност, но през 1-ви век след Христа тези тракийски етноси вече са напуснали старите си земи, а за атамантите Страбон казва, че са унищожени напълно [3] X-4-17. Старият автор съобщава и за селище Веса ( вьсъ-село стблг.) в Атика, което по нeгово време вече не съществува [3] X -4-5 

 

(2) Изтласкването на трако-пеласгите не е резултат от военното превъзходство на елините, а по-скоро на  подла, но ефективна стратегия. Много от племената на трако-пеласгите са се занимавали предимно с миграционно животновъдство. През лятото са тръгвали на север, а в късна есен са се прибирали обратно в градовете си ( до началото на XX –ти век това правеха и нашите пастири преди Гърция да ни отнеме Егейска Тракия). Поради тази причина гърците наричат дедите ни пеларгищъркели ( Страбон, География, V-2-4), защото както и щъркелите дедите ни са били в движение в зависимост от сезоните. През лятото селищата на трако-пеласгите са били уязвими, защото са били обитавани от само от жени, деца и старци – лесна плячка за разбойнически нападения. Подобни са описани от Омир, който разказва как Одисей и хората му нападат град на тракийското племе кикони избиват жителите, отвличат жените и опустошават селището (http://en.wikipedia.org/wiki/Cicones#cite_note-3) ...

Стореното от Одисей и хората му не е изключение, а по-скоро нещо типично за територията на Гърция през второто хилядолетие преди Христа...Така са заличени хиляди трако-пеласгийски селища. Когато мъжете са завръщали наесен са намирали само опожарени къщи. Не е имало дори свидетел да разкаже кой е причинителят на злодеянието. Едно племе не може да просъществува без жени, поради тази причина трако-пеласгите са се оттегляли на север, колкото се може по-далеч от обсега на пирати и грабители.

 

(3) Мизите, наречени в по-късни времена българи са известни още в дълбока древност като смел народ, чийто качества на бойното поле са ценени високо. Има мизи на север и на юг от Дунава, друг клон обитава Мала Азия като съседи на трояните, а през XII-ти век преди Христа мизи стигат чак до Египет вземайки участие в похода на морските народи. Поне до V-ти век преди Христа част от тях остават в Египет. Херодот се запознава с тях, нарича ги максии ( въщност това е египетското им име – мешуе) и твърди, че те помнели старите си селища край Троя, бръснели косата си като оставяли един кичур ( киката на старите българи).

 


Използвана литература и пояснения:

 

1.S. von Reden, J.P. Best, Auf der Spur der ersten Griechen, DuMont Verlag, Köln, 1981

2. J. Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, Cambridge, 2005;

3.Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;

4.Strabo, Geography, Book –I, Loeb, London, 1923; 

5.Pausanias, Guide to Greece, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1985;

6.Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;

7. Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome, De Haan-Standaard, Antwerpen, MCMLXIV;

8.K.Порожанов, Общество и държавност у траките, БАН, София, 1998;

9.E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, Munchen, 1939;

10. E.Risch, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin, 1974;

11. J. Best, Thracischen Namen in Mycenischer Schrift, Thracians and Mycenaens, Proceeding of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984, E.J. Brill, Leiden, 1989; 

12. Thucydides, The Peloponnesian War, Penguin Books, Harmondsworth, 1972;

13. Diodorus Siculus, The Library of History, Harvard University Press, London, 2000;

 


Автор: sparotok

Comments: 1
 • #1

  Яна Скутова (Friday, 07 April 2017 04:54)

  Авторе,
  защо не спрете най-накрая да си смучете от пръстите "история"?!
  Приемете най-накрая, че България е създадена през 7-ми век, а славяните са дошли на полуострова през 1-ви - какво повече търсите като доказателства?! Опитвате се като съвременен македонец да си присвоите история.
  И ми прави впечатление, че историци изпадат в смешната ситуация да използват за доказателство сходството в определени думи, като ги преправят леко, за да звучат български. И това се приема за доказателство, от историци!
  Приемете, че сте на тази земя много след построяването на Атина, Солун, Троя и престанете да си въобразявате, че сте част от тази велика, древна история. Вашата история започва през 7-ми век и точка!