България, която изгубихме


Данните са на инж. Иван Пехливанов, зам-министър на машиностроенето през 70-те, “дългогодишен председател на БИСA (Българска индустриална стопанска асоциация – днешната Българска стопанска камара), поставил нейните основи и постигнал признанието й на национално и международно ниво, ръководил асоциацията от 1983 г. до 1990 г.(по признание на Българската Стопанска камара)

Уникалните данни на инж. Пехливанов трябва да бъдат запазени и разпространявани.Днес икономическите постижения на социализма се отричат по чисто политически и неикономически причини. Всички “икономически анализи” срещу тях са поредици от абсурди и митове. Нелепо е да се мисли, че става въпрос за нещо друго освен за чужда масирана и непочиваща на никаква реалност пропаганда. Тя се опитва да превърне днешните българи в мазохисти, които да се научат да мразят собствените си успехи. Самите факти, които дава инж. Пехливанов са ярко свидетелство срещу днешните митове за социализма.Идеята е да се изнася и разпространява действителната информация за успехите на българския народ и държава, за да бъдат те пример и за по-новите поколения. Тези успехи не зависят от политически пристрастия, предрасъдъци, митове и легенди. Те са факти.Днес, когато юдео-американския Нов глобален ред фалира и промените скоро ще стигнат и до нас и ще дадат възможност за независимост и на нашата страна, тези успехи могат да бъдат най-вярната цел и най-близката отправна точка за бъдещото развитие на България. Махалото вече се залюлява на другата страна и скоро ще дойде време да възстановяваме, това, което душманите ни разрушиха.

Разправата с българския индустриален интелект

 

инж. Иван Пехливанов

 

Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация! Без тази памет е невъзможно ново възраждане на България. За високия български индустриален интелект има безброй доказателства. Ето някои от тях:

 

Българската енергетика

 

До средата на 20-и век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 г. те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз.

 

Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център “Енергопроект”. Създаден през 1948 г., той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика:  

Енергопроект

 

- АЕЦ “Козлодуй”. Проектирана и строена съвместно от руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигури 45% от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!

– ПАВЕЦ “Чаира”. По мощност (861 MW) и по проектно решение (турбопомпената зала е на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК) няма европейски аналог! Каскада “Белмекен-Сестримо”. С трите електроцентрали (първата от които е ПАВЕЦ), с обща мощност 735 MW, е международна рядкост!Заема водещо място между действуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ в света.

 

– Каскада “Арда” – с обема на трите й язовира 1,15 млрд. куб. м, е една от най – големите в Европа!

 

 

 

– Източномаришкият енергиен комплекс. Горивната му база са лигнитни въглища с най-ниска калоричност – 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра – най-високите в Европа!

/Сега абсурдът на капиталистическата непланова икономика е следният: “… Най-големият трън в очите на всички е проектът на ХХI век – АЕЦ “Белене” (започнат преди 89 г. и спрян след избухването на демокрацията). Изграждането на 2000-мегаватова ядрена мощност обедини цялото антиядрено лоби не само у нас, а и в чужбина. Начело е целият източномаришки енергиен комплекс. Той вече дава близо половината електроенергия на България и на него се възлагат огромни надежди да отстоява енергийната независимост на страната за десетилетия напред. Изграждането на една огромна ядрена мощност ще заплаши бъдещите продажби на електроенергия от тецовете…”/

– Производството на водни турбини и тенератори.

До 1950 г. у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 г. произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW. В 1960 г. изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 г. вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератори с обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ “ЧАИРА”, всеки с мощност 215 МW по чертежи на “Тошиба”, Япония.

- Нашите енергетици проучваха, проектираха и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.

- Благодарение на енергийната ни стратегия през целия период 1950-1990 г. България беше сред европейските страни с най-редки и кратки сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 г. зае 18% от националните промишлени фондове.

След 1990 г. управленската ни прислуга на чужди сили упорито подготви взривяването на енергетиката:

- Разруши мозъчния й център “Енергопроект”. Старателно организира националното престъпление – закриване на АЕЦ “Козлодуй”. – Спря строителството на АЕЦ “Белене”. – Разпродаде електроразпределителната система. – Ликвидира енергомашиностроенето. Днес дори 100-киловатова водна турбина трябва да се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата “Горна Арда”, 4 пъти по-малка от каскадата “Арда”, която е българско инженерно решение и изпълнение, се възлага на чужденци, непостроили нито един енергиен обект! Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!

МЕТАЛУРГИЯТА

До 1950 г. България няма металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в Света.

 

Стратегията, проектите и изпълнението се водеха от крупния научно-проектантски център “Металургпроект”. Старите фасадни реклами, част 2

 Нови технологии и продукти разработваха институтите по черна и цветна металургия, катедри във ВХТИ и ВМЕИ, Институтът по металознание към БАН, институтите по леене, по металокерамика и прахова металургия.

“Стомана” – Перник

Мощни колективи от специалисти при металургичните комбинати в Перник, Кремиковци, Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техните и на свои нови технологии и продукти:

– Корабна ламарина. От 1970 година българското корабостроене работеше изцяло с местни метали. – Бронестомани. От 1972 г. металургията ни осигуряваше нуждите на танкостроенето с наши стомани. – Студеноогънати олекотени профили. – Валцовани стомани за транспорта и мините. – Студеновалцована ламарина , в т.ч. с метални и пластмасови покрития. – Щранговани профили за кари и асансьори. – Радиални профили и тръби вкл. за цеви на стрелково оръжие и стволове на оръдия. – Центробежно ляти тръби, вкл. неръждаеми, по технология и оборудване на инж. Емил Петков.  
– Непрекъсната разливка на стомани. – Електрошоково претоплени стомани в сътрудничество с института “ПАТОН” в Киев.
- Прахова металургия и металокерамика, развивана десетилетия от колектива на проф. Радослав Тодоров. – Вакуумно леене на качествени отливки.
- Патентът на инж. Александър Вълчев за специална обмазка на електродите на електродъговите пещи, увеличаваща живота им с 30%, бе закупен от много фирми, в т.ч. от Канада и Великобритания. – Изработихме от наша микролегирана с азот стомана 10Г2САФ за металните конструкции на сибирските заводи в зоната на вечния мраз. С тях участвахме в междудържавната интеграция за газ от Русия.
- Получихме за тази стомана международен сертификат за производство на газопроводни тръби. Заваряването й успешно бе решено от д-р инж. Марин Белоев и от чл.-кор. проф. Любомир Калев.
 

– Леенето с газово противоналягане по метода “Акад. Балевски – проф. Димов” е едно от забележителните открития в световното металолеене през изтеклия 20 век! По този метод: – Произвеждахме сложни и дебелостенни отливки за военнопромишления комплекс.
– Член.-кор. проф. Янко Арсов създаде високояки отливки от азотирани стомани, в т.ч. и корабни винтове. Вече имаме стомани със съдържание на азот до 3%, което е невероятен успех! В тях скъпият никел се заменя с най-срещания газ в земната атмосфера. С наши леярски машини и технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти. Над 600 машини за леене с противоналягане леят 50% от кокилните алуминиеви отливки в света!

Всичко изброено вече е унищожено, или е пред рухване. Че това се прави по чужда поръчка, се вижда от следния пример: на наша територия са положени 70 хил. т газопроводни тръби. От тях 50 хил. т са от българска стомана, произведени от Завода за спиралошевни тръби в гр. Септември. Другите 20 хил. т са вносни правошевни тръби. Всички досегашни 13 аварии по технически причини са при вносните тръби! Няма нито една авария с наша тръба! Въпреки това заводът ни бе разрушен под претекст, че бил с остаряла технология. А в Турция сега се строи нов завод точно по тази технология!

 

Българската химия

 през 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!

 Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше годишно: – 2,5 млн. т минерални торове – 1 милион тона калцинирана сода – 400 хил. т пластмаси – 1,8 милиона броя автомобилни гуми – 20 хил. т химикали за растителна защита – Преработваше 12 млн. т суров нефт – Имаше 11% от националните промишлени основни фондове. – Даваше 8,5% от националната промишлена продукция – Осигуряваше 20% от постъпленията от западна валута
– Поддържаше 100 000 работни места

“Химпроект” водеше инвестиционното развитие на отрасъла. Двадесет научноизследователски институти, много катедри във ВУЗ, БАН и развойни бази с 1500 научни дейци осигуряваха научната дейност. Те поддържаха тесни връзки със световния научен и делови свят.

Химпроект-Варна

 - Българският карбамид имаше неограничени пазари. – Заемахме 4-то място в света по производство на калцинирана сода. – Държахме 17-а позиция по производство на пластмаси. - В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада. - Произвеждахме или таблетирахме от вносни субстанции всички масови лекарствени средства. – Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба. – Закупихме лицензи и марки за съвременна козметика. – Огромният износ в Русия ни направи първи в света по производство на пасти за зъби.

 Всичко това вече е ликвидирано.

 Машиностроенето

 най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект

 В 1945 г. в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери. Бях в първия випуск на новия машинен факултет на Държавната политехника. Едва намирахме работа за задължителния студентски стаж. В 1950 г. с месеци стояхме като безработни млади инженери.

 В 1989 г. в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института.

 С 5% от националните основни фондове машиностроенето осигуряваше 20% от обществения продукт и 55% от износа на България.

 Това бяха плодове на индустриалния ни интелект. Първата конструкторска организация “Машпроект” заработи още в 1949 г. От нея излязоха проекти за преси, компресори, помпи, вентилатори, водни турбини, парни котли, дизелови двигатели, повдигателни кранове, минни машини. Последваха – Централен научноизследователски институт по машиностроене, Институт за проектиране на машиностроителни заводи “Машелектропроект”, отраслеви институти и развойни бази. Този научен комплекс изгради отрасъла.

 Транспортното машиностроене

Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: “Кларк” – САЩ, “Тойота” – Япония и “Балканкар” – България.

/Тук не можем да не отдадем почит на култовата реплика на сините шамани, която ще остане като ярък бисер: че японците купували нашите мотокари, заради чугуна. Изглежда е имало голям глад за чугун по света, а в България се е намирало някакво извънредно находище, защото нашите мотокари се купуваха на 5 континента и то с десетки хиляди – включително и от най-развитите “демокрации”./

   Закупихме лицензи за основни карни възли от най-реномирани фирми, производителки на хидравлика, пневматика, електроника, механика, дизелови двигатели, тягови акумулатори. Това развитие се ръководеше от д-р инж. Пантю Карапантев, д-р инж. Николай Георгиев, инж. Илия Ивановски. – Първият ни електротелфер е от 1952 г. След 30 години износът стигна 150 000 броя годишно, бяхме сред петицата световни производители. Пионер в тази област бе рано загиналият инж. Марчев.
Комплектна техника за складова механизация усвоихме в края на 50-те години. След 3 десетилетия изнасяхме в десетки страни машини за обработка на стелажи с височина до 24 метра и при скорост на придвижване на палетите до 120 м/мин., с телеуправление, с програмно адресиране и с робокари. Тази система се създаде от инж. Илия Джагаров и инж. Тодор Мутаров.

 Днес транспортното машиностроене е разрушено! Производството на кари намаля 20 пъти.

 Корабостроенето

от Освобождението до 1945 г. е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона. От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме 2 млрд. щ. д. (5 пъти повече от инвестициите за отрасъла).

Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един от най-съвременните в Европа. Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4 месеца! Той произведе танкера “Хан Аспарух” с товароподемност 100 хиляди тона. С помощта на ООН (ПРООН) във Варна бе построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации. Научно-изследователският и проекто-конструкторският институт по корабостроене във Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника.

 

Русенския кораб “Белокаменка” – 340000 брт

Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.
Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Богданов, Тремол Иванов и много други.

 След 1990 г. се постигна невероятното – корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене – ККЗ, Варна бе продаден за 1 щ.д.!

  Инвестиционното машиностроене

 до 1945 г. не беше известно у нас дори като понятие. Индустрията работеше само с вносни машини. През 50-те години се появиха първите ни заводи, съоръжени с българска техника.

 Заводът за пектин в Перник проектирахме под ръководството на инж. Иван Байчев. Завършил и работил в Германия, той донесе в паметта си технологичната схема и конструкциите на машините.

 Сега: Ако заработи известният в миналото с производството на пектин и плодови сокове пернишки завод, който е единствен на Балканския полуостров, това ще е не само успех…

 Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван изцяло с български машини. Под ръководството на инж. Петко Башев и инж. Илия Илиев конструирахме трошачките, ситата, елеваторите, шнековите транспортьори, 40-метровата въртяща се пещ за клинкер.

 Флотационната фабрика в Кърджали бе съоръжена с наши топкови, конусни, челюстни, чукови мелници и трошачки, транспортьори и флотационни басейни.

 

Днес: Кърджалийската фирма “Монек-юг” ще оборудва флотационна фабрика, която ще бъде построена в турския град Чанаккале.  

 Заводът за помпи във Видин заработи в началото на 50-те години. През 80-те години произвеждаше годишно 100 000 помпи, вкл. за големите дунавски помпени станции. Експортираше 95% от продукцията си и конкурираше световни фирми, в т.ч. и “Сигма”.

 Завод “Спартак” в Бургас стигна годишно производство 30 000 вентилатора, главно за износ. Усвои промишлени вентилатори с размер на работното колело до 2 метра!

 Завод “Мир” в Монтана стана за две десетилетия известен производител и износител на комплектни линии за тухли и керемиди. Осигури високото им качество с лицензи от италианската фирма “Морандо” и немската “Келер”.

 Машиностроителният завод в Ст. Загора бе специализиран в производството на бутилираща техника. Програмата му включваше линии с производителност 36 000 бутилки на час. През 80-те години закупи световноизвестната фирма “Ортман и Хербс” в Хамбург. Десетки негови линии още работят в Русия, Украйна и Китай.

 Машиностроителният завод “Вапцаров” в Плевен произвеждаше преси, въздушни компресори, водни помпи. Още в 1954 г. изработи водните турбини за ВЕЦ “Батошево”, а през 1986 г. стигна до турбопомпените агрегати за ПАВЕЦ “Чаира”. От 70-те години пое и производството на възли за атомни електроцентрали по международната специализация на СИВ.

 Металообработващите машини

 бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 г. то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи. 90% от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.

Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко Сомлев, инж. Божил Вучков.
 
Днес производството на металообработващи машини е почти ликвидирано. Преди месеци посетих флагмана му – ЗЗМ, София. Цехът за агрегатни машини, линията за сачмено-винтови двойки, участъкът от автоматични технологични линии с програмно управлявана и роботизирана техника бяха гордост за българската индустрия. Попаднах в потресаваща обстановка: празни и изоставени цехове, разграбени уникални машини, безцелно лутащи се хора с блуждаещи и тъжни погледи. Господа управляващи, ако искате да видите успеха на вашето преустройство, отидете в ЗММ – София!

ЗММ – София

Инструменталното производство

беше силно развито! Съвременният индустриален свят добре знае, че то има стратегически характер, затова държаха под око действията ни в този отрасъл. Над 80% от оборудването и технологиите бяхме купили от водещи западни фирми. Имахме и наши ценни разработки. Прецизните ни инструментални машини бяха колкото тези на швейцарските заводи, известни като водещи в тази област. Само нишковите и обемните ни електроерозийни машини надхвърляха 600 броя. Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София, Кърджали не отстъпваха на световните еталони. Други 300 индустриални предприятия имаха съвременни инструментални цехове. Квалификацията на инструменталчиците ни беше висока. България можеше да се запази като производител на инструменти и пресформи за експорт. Една пресформа с тегло 50 кг струва колкото лек автомобил!

През 1983 г. построихме в София малко предприятие за производство на пресформи с вносни машини и ембаргова КАД-КАМ система за управление. Първият западен бизнесмен, който го видя през 1990 г., поиска да го купи за луди пари!


Инструменталните ни мощности, включително и това предприятие вече почти са ликвидирани. Три четвърти от инструменталните ни машини бяха купени на безценица от турски фирми. Един от основателите на това производство, починалият инж. Леон Маиров, ако можеше да види какво стана с делото му, щеше да се обърне в гроба.


Индустриалният умствен капитал на България вече е унищоженТова е престъпление, по-голямо от самото разрушаване на индустрията, защото без интелект е невъзможно нито изграждането, нито развитието й. Той се създава бавно и трудно. Нужни са време, подходяща среда и много пари.Разправата бе извършена професионално. Тя включваше: Бърза раздяла със старите специалисти. Те бяха унизени и оставени на мизерно доизживяване. Разгонване по чужбина на специалистите от средното и младото поколение под натиска на безработица и безперспективност. Сриване възпроизводството на нови специалисти. Съсипана бе образователната система.
Това изключи България от групата на индустриалните държави, тя се превръща в неоколониална територия. Изпълнението започна още от началото на 1990 година. Фалшифициран бе външният дълг, за да се представи икономиката ни като катастрофирала. Изчезна 1,4 милиард щ. д. валутен резерв.
Необяснимо защо не бяха прибирани 2 милиарда и 350 милиона щ. д. външни вземания. На 28 март 1990 г. бе обявен мораториум по външния ни дълг. По покана на правителството господата Ран и Ът от САЩ с екип от американски и български специалисти разработиха план за “реформи”. Вече 15 години той се изпълнява безпрекословно. В съответствие с него България единствена в света извърши 100 % разрушителна приватизация. Лекомислено се изоставиха традиционни пазари. Чрез “преструктуриране” бяха разбити социалната, здравната, образователната и културната национални системи. Така бе разрушено всичко, което ни свързваше със съвременния промишлен свят. Отприщените стихии унищожиха средата, в която може да се развива индустриалният интелект.

 

Изправени пред зиналата страшна икономическа гробница, ние, работилите по 30-40 години за нова България, можем само да кажем:Господа, изпълнихте поръчението:
 •  
  • Унищожихте плодовете на десетилетния национален труд!
  • Продадохте десетократно по-евтино индустриалните мощности!
  • Родихте хиляда нови милионери за сметка на милиони обеднели!
  • Създадохте най-голямата безработица в Европа!
  • Разпръснахте по света 800 хиляди млади хора!
  • Направихте от специалистите улични продавачи и охранители!
  • Превърнахте боклукчийските кофи в спасителен изход!
  • Намалихте нацията с близо 1 милион жители!
  • Съкратихте средната възраст на българите с 10 години!
  • Върнахте забравената детска неграмотност!
  • Отворихте път на младите хора към проституцията и наркотиците!

Не можете само едно: да ни отнемете самочувствието на строители на съвременната ни родина! Нарекохте го “носталгия по миналото” и я обявихте за голям грях. Това си е ваша грижа! Наш дълг е, докато можем, да пазим паметта за съзиданието!

 


Електрониката и изчислителната техника

Към 1970 година вече работеха заводи за:

 • Запаметяващи устройства в Стара Загора, Пловдив и София.

Завод за дискови запаметяващи устройства – Стара Загора. Повечето компактдискове, които купуваме, се произвеждат в Стара Загора и след това им се лепят различни вносни марки.

 

 • Изчислителни машини и процесори в София.

 • Памети и телеобработка във В. Търново.

 • Механични конструкции в Благоевград.

 • Магнитни глави в Разлог.

 • Печатни платки в Русе и Търговище.

 • Инструменти в Шумен, Благоевград и София.

 • Градивни елементи в София, Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, Сливен, Ст. Загора, Ботевград, Разлог, Белица.

 • Организационна техника в Силистра и Самоков.

 • Пишещи машини в Пловдив.

 • Радио и телевизори в София и В. Търново.

 • Телефони и телефонни централи в Белоградчик и София.

 • УКВ радиостанции в Гоце Делчев.

 • Радионавигационна апаратура във Варна.

 • Осветителна техника в Сливен и Ст. Загора.

 • Окръжни и заводски изчислителни центрове.

Териториални школи за подготовка на програмисти.

Научноизследователски институти: БАН – София, ЦИИТ-София, в Ботевград, Пловдив, Бургас, и др.

Заети в производството и научното развитие – над 100 000 души. България се нареди сред развитите страни в тази област. Това беше тържество на нашия индустриален интелект! Изчислителната техника, телекомуникациите, кибернетиката, автоматизацията, програмната индустрия се превръщаха в съдба на младите българи! Принос за това имаха проф. Богомил Гъдев, акад. Ангел Ангелов, акад. Васил Сгурев, акад. Кирил Боянов, акад. Благовест Сендов, проф. Владимир Гановски, проф. Трайко Петков, д-р Йордан Младенов и др. Инициатор и ръководител на цялата програма беше проф. Иван Попов (1907-2000 г).

Ураганът, вилнеещ през последните седемнадесет години над нашата индустрия и икономика, унищожи тази национална перспектива. За техническата ни младеж остана единствен изход – да продават на безценица своя талант в чужбина, който е търсен по целия свят!

Българският военно-промишлен комплекс

води началото си веднага след Освобождението. Софийският военен арсенал, основан в 1896 г., в 1924 г. е превърнат в Държавна военна фабрика. Непосредствено след Първата световна война победената, териториално ограбена и икономически катастрофирала България, намерила сили да построи нови военни заводи и арсенали в Казанлък, Ловеч, Сопот, Карлово за производство на снаряжение, военна екипировка, взривни материали, оръжие, дори на учебни самолети.

Тогава е зародена и първата ни индустриална интелигенция. Генерал майор проф. Симеон Ванков е с международна известност. Следват го Стефан Белов, К. Никифоров, Гочо Гочев, ген. Владимир Вазов, първият български оръжеен конструктор Димитър Рафаилов. Сред тях и оръжейникът, по-късно станал голям български оперен артист, Стефан Македонски. През 30-те години се появява ново поколение оръжейници, между които е и самолетният конструктор проф. инж. Цветан Лазаров.


Тези заводи и опитът на специалистите влизат в основата на военно-промишления комплекс след Втората световна война.

За 3 десетилетия той постигна огромно развитие. Мощностите му се увеличиха стократно, създадени бяха нови продукти и технологии както в традиционните оръжейни направления, така и в съвременни области: бронетанкова техника, специална електроника, оптикоелектроника, телекомуникации, телеуправление, радиолокация, УКВ радиостанции, специално приборостроене, лазерни технологии, металокерамика и твърди сплави, точно леене, хидравлика, пневматика, лагерно производство. Израснаха мощна научна база и специалисти в института НИТИ, Казанлък и в основните заводи.

Красноречив е примерът с бронетанковото производство.

Завод “Бета” бе построен само за две години. Покритите му площи са над 120 декара. Има уникално оборудване: 4000 и 2500-тонни преси, гилотина за рязане на ламарина с ширина до 3200 мм и дебелина до 25 мм, линии за газово и лазерно обрязване на метални листове, камери за обемно отгряване на танкови корпуси, кантователи, прибори за контрол на изпитателни стендове и полигони. Произвеждаше бронетранспортьори в много модификации: универсални, амфибии, спасителни, санитарни, специално защитени срещу газове и радиация, самоходни установки, танкове с оръдия 122 мм, снабдени с наша радио- и оптикоелектроника.

Военно-промишленият комплекс бе изграждан, развиван и ръководен от няколко поколения високо квалифицирани специалисти. През 50-те години сред тях бяха инж. Марий Иванов, инж. Пеню Кирацов, ген. инж. Август Кабакчиев, инж. Лозанов, инж. Пантю Карапантев, инж. Богословов, инж. Точев, инж. Христо Минков, инж. Цветанов, ген. инж. Георги Ямаков, ген. инж. Борис Тодоров, ген. инж. Даиков. Последваха ги инж. Тончо Чакъров, ген. инж. Васил Василев, ген. инж. Кошинов, инж. Васил Тюркеджиев, ген. инж. Стайков, ген. инж. Александър Александров, инж. Климент Вучев, инж Илия Гунчев, д-р инж. Стефан Дамянов, проф. инж. Евгени Гиндев, ген. инж. Тодор Дончев, инж. Стоян Тодоров, инж. Иван Дамянов, ген. инж. Иван Колев.

Военно-промишлената ни продукция беше под 0,1% от световното специално производство. Въпреки този малък дял комплексът осигуряваше от експорт годишен валутен доход на България над 1 милиард щ. д., създаваше работа на 100 000 души, спираше внос и задоволяваше основните нужди на армията. Това показва както неговата ефективност, така и причините за отдавнашните опити на чуждите сили да ни изключат от тази сфера.

Пред 1943-1944 г. англо-американската авиация бомбардира наши военни заводи. След войната ги възстановихме за година-две. Много по-успешни от бомбените удари се оказаха днешните действия на собствените ни управници. Усърдни слуги на чуждестранни господари, те обявиха военната ни промишленост като престъпна, изоставиха традиционни пазари, затвориха десетки заводи, разгониха специалистите, уволниха хиляди работещи и вече подготвят пълното закриване на комплекса. Тези невежи хора дори нямат представа какво рушат!

Военно-промишленото производство не е обикновено. То е синтез от науки, нови технологии, висока производствена култура, ред и дисциплина. Успехите му бяха ярък показател за нивото на националния ни индустриален интелект! Разбиването му ще покаже интелектуалната нищета на управниците ни!

Оптимизъм и надежда буди колективът на Института по металознание “Акад. Ангел Балевски” към Българската академия на науките. Под ръководството на акад. Янко Арсов и на чл. кор. проф. Стефан Воденичаров при трудни условия творят нови продукти и показват възможностите на българския индустриален гений.

 

Леката и хранителната индустрия

бяха слабо развити поради политико-номическите догми на съветския тип социализъм.

10 ноември 1989 г. роди надежда, че настъпва ново време за тези подценявани отрасли. Тя се оказа напразна и това се вижда от сравнението на производството през 1987 и 1997 г. След 1970 г. бе създаден добър потенциал в леката и хранителната индустрия.

 

Завод “Витоша”

Мъжките облекла на заводите “Витоша”- София, “Дружба”- Варна, в Плевен и в Луковит стигнаха международните стандарти и имаха пазари в много страни.

Трикотажните изделия на “Яница”- Елхово, “Росица”- Севлиево и други имаха неограничени пазари. Не случайно и днес заводът в Доспат работи почти изцяло за експорт и заслужи правото да бъде приватизиран от височайша особа.

Спортните облекла в Кърджали, Симеоновград, Попово, Елхово само за няколко години измениха гледката по ски-пистите със съвременния си дизайн. Те се произвеждаха по марки и лицензи от “Пума”, “Адидас”, “Виеналайн”. Пионерът на българския спортен дизайн Васко Василев превърна предприятията “Невен” и “Яница” в известни у нас и в чужбина производители на модни облекла.

Станахме производители на марковите ски “Атомик”.

До 1980 г. произвеждахме само спортни гуменки. След 3-4 години, по лицензи от “Ромика”, “Трейнинг”, “Адидас” и “Пума”, предприятията в Благоевград, София, Хаджидимово, Добрич, Хасково стигнаха общо годишно производство 5 милиона маратонки – повече от всички соцстрани, взети заедно. Всяка събота и неделя туристи от Гърция и Югославия купуваха по 4-5 чифта български маркови маратонки от софийския ЦУМ.

В тази поредица могат да се включат още много стоки на леката ни индустрия: обувки – от София, Пловдив, Добрич, Кюстендил, с. Бояново – Елховско; дамски блузи и трикотаж – от Ст. Загора, Русе, Враца, Червен Бряг; куфари и чанти от Пловдив, Силистра; съвременна пасмантерия – от Ямбол, Първомай, Болярово; копринени изделия – от Карлово и Хасково; ленени тъкани – от Самоков; килими – от Сливен, Котел, Смолян и др.

Раздвижи се хранителната индустрия:

Създадоха се нови или се обновиха старите пивоварни – “Астика”, Хасково; “Ариана”, София; “Загорка”, Ст. Загора; “Каменица”, Пловдив; “Леденика”, “Болярка”.

Усъвършенствано бе производството на бяло сирене, внедри се ултрафилтрация на млякото. Произвеждаха се топени сирена, френски сирена “Бри” и “Рокфор”. Започна производство на детски храни. Появиха се майонезни деликатеси.

Селскостопанската академия на науките създаде технология за производство на храни за космонавти.

По английска технология се появи маргаринът “Калиакра”.

Изградиха се малки колбасарски предприятия в Садово, Севлиево, София, Ботевград, Видинско.

Появиха се малки квартални хлебопекарни по френски технологии.

Модернизирани бяха винарските заводи в Хасково, Търговище, Сливен, Перущица, Видинско, Варна.

По шотландска технология бе произведено българското уиски “Диво козле” в Асеновград.

Годишното производството на тютюн стигна 160 хил. тона. Генерално бяха преустроени фабриките за цигари, годишно произвеждахме 71 хил. тона и излязохме на трето место в Европа след Англия и Германия. Износът на тютюневи изделия осигури 1 милиард долара валутни постъпления.

Тези отрасли бяха развити от стопанските дейци Иван Недев, Дора Белчева, Стоян Жулев, Димитър Ядков, Стоян Киндеков, Петър Петров, Александър Дионисиев, Тодор Тонев, Павел Цветански, Илия Пачев, Жеко Георгиев, Илия Георгиев, проф. Дамянов, проф. Георги Митов, Иван Шипчанов, Велико Ненов, Пантелей Митов, Гено Станчев, Петър Пеев и много други. Днес тези имена са забравени.

Главната мишена на разрушителната канонада бе индустриалният интелект на България. Местните компрадори очевидно бяха получили заповед: “Изкоренявайте индустриалното мислене!”

Изпълнението й започна още от началото на 1990 г.

Изгряваща звезда от БКП, преминала после през ред други “леви” партии, за да стигне и до българския футбол, заявил в Москва на тогавашния член на политбюро на КПСС Яковлев: “Решили сме да се разделим с всички кадри, надхвърлили 35-годишна възраст”. Дори дълбоко законспирираният атентатор на социалистическата система се смутил: “Помислете, това ще ви лиши от най-опитните специалисти!”

Заканата бе изпълнена. Изхвърлени бяха от индустрията най-опитни конструктори, технолози, проектанти, учени и стопански ръководители. Закриха десетки проектантски и научно-изследователски институти.

Коварен ход срещу индустриалните специалисти беше представянето им като закостенели, неразбиращи новото, слепи привърженици на “живковизма”… Използвана бе особеността, че индустриалците не владеят политическите пируети. Строгите правила на производството и на материалната наука изискват професионална стабилност. Връзката с обикновените хора съхранява нравствената чистота.

Истината беше друга: индустриалната интелигенция първа осъзна изискванията на новото време, нейни бяха началните стъпки към основните промени:

Още през 1962 г. инж. Пантьо Карапантев създаде “Балканкар” – най-динамичния и модерен индустриален комплекс в източния блок;

Завод “6 септември” на Балканкар

Пак той изгради в 1966 г. в Ловеч смесено предприятие с италианския гигант “ФИАТ” за монтаж на леки автомобили;

През 1967 г. генерал инж. Георги Ямаков построи смесено предприятие на “Металхим” с “Булгар-Рено” в Пловдив. За 3 години то даде на пазара 5 хиляди леки автомобили;

През 1967 г. бе подготвено създаването (с японски групировки) на смесена фирма с корабостроителницата ни във Варна. Съветски бюрократи разпоредиха отмяна на договореността.

През 60-те години по инициатива на Георги Найденов и на инж. Тончо Михайлов бе сключен първия договор между социалистическа страна и английската “Швепс”, след това и с американските “Кока-Кола” и “Пепси-Кола” за производство на безалкохолни напитки.

През 1962-1970 г. бяха построени десетки заводи по закупени от западни фирми лицензи за високи технологии и продукти със съвременно оборудване. Сред тях са:

 • Завод за германиеви полупроводници в Ботевград от френската фирма CSF по инициатива на Лазар Данчев;
 • Завод за метален обков във Варна, вкл. стан за студено валцоване на ленти по инициатива на инж. Димитър Валев;
 • Завод за санитарна арматура в Севлиево, с първия в източните страни цех за метални покрития на пластмасови детайли. За кратко време той завладя пазарите в Близкия изток;
 • Завод за тягови панцерни акумулатори от фирмата “Варта”;
 • Завод за диамантни дискове по шведски лиценз;
 • Завод за електропреобразователни елементи с линии за кварцови монокристали от Япония, по инициатива на инж. Янко Дюлгеров;
 • Завод за автобуси по лиценз от немската фирма “Кесборер”;
 • Завод за въздушни и маслени автомобилни филтри “Пирели”;
 • Завод за стоманени профили по лиценз на “Шльойман”, ГФР;
 • Завод за заваръчни електроди по лиценз от Германия;
 • Завод за дизелови двигатели по лиценз от “Перкинс”, Англия;
 • Завод за ръчни електроинструменти по лиценз на “АЕГ”;
 • Завод за вентили за автомобилни гуми по японски лиценз;

През 70-те и 80-те години първи в соцсистемата пристъпихме към практическа реализация на малки и средни предприятия, към привличане на чуждестранни капитали у нас и на наши в чужбина, към темите за стопанския риск, за рискови капитали, за неефективни предприятия и тяхния фалит.

Тези опити на индустриалната ни интелигенция за насочване на развитието ни по нови пътища бяха засилени след 1980 г.:

 • С нови високи технологии, съвременно оборудване, лицензи и марки на световноизвестни фирми бяха построени над 600 малки предприятия и производствени линии;
 • “Металхим”, “Балканкар” и БСК договориха с френската фирма “Рено” производството у нас на леки автомобили, към 1992 г. трябваше да стигне годишно 60 хиляди броя.
 • Подписан бе договор с немската “ОБИ” за изграждането у нас на верига от хипермаркети. Първията сграда бе готова в Хасково и трябваше да заработи в 1990 г.;
 • С холандската фирма “Беренберг” бе сключен договор за изграждането на верига от магазини за стоки за малкото селско стопанство. Първият от тях бе построен в Пловдив. Договорът бе прекратен веднага след 10 ноември 1989 г.
 • С японска фирма бе договорено създаването на смесена лизингова фирма. През 1986 г. у нас бе учреден “Булгарлизинг” – първото в Източна Европа. След 1990 година връзката с японската фирма бе прекратена.
 • През 1986 г. задейства първата в страната кооперация на частни собственици на леки автомобили “Кооптакси”.
 • През 1988 г. неуморимият стопански и кооперативен деец Благой Рагин създаде кооперация “Коопхотели”.
 • Учредена бе в 1981 г. “Банка за стопански инициативи” – първата в източния блок акционерна банка. За 6 години тя даде кредити над 700 милиона лева, в т.ч. 150 млн. щ.д. Изградените с тях МСП даваха към 1987 г. годишна продукция 1 милиард лева, осигуриха над 1000 нови видове стоки и разкриха 30 хиляди работни места.
 • През март 1988 г. икономическият директорат на НАТО, по доклад на американския професор Макинтайър посвети 12 страници на икономическите промени в България и призна: “Програмата за малките и средни предприятия в България е важна и наистина новаторска форма за осъществяване на децентрализация. Това е реална крачка към пазара”. До днес никой не е погледнал нито програмата, нито доклада.

За съжаление много инициативи на индустриалната ни интелигенция не бяха реализирани.

Ярък е случаят с Горбачов. На 16 октомври 1987 г. той каза на Живков: “Около Вас има хора с прозападна ориентация. Вие трябва да го знаете! Във Вашето обкръжение има хора, които смятат, че трябва да вземат технологии от ФРГ, от Запада. Такива разговори ни безпокоят! И ако около Вас има хора, които дори само си мислят за “мини – ФРГ” и “мини – Япония”, не трябва да ги държите повече близо до Вас!”

Това беше не сигнал, а заповед на първожреца на съветската идеология и политика за разправа с индустриалната ни интелигенция.

Само след 3 години Горбачов, българските му наместници и кръжащите около тях идеолози, философи, социолози, политикономисти, медийни играчи и партработници се преустроиха по невероятен начин като дисиденти. Те обвиниха индустриалната ни интелигенция в закостенялост, разгониха я и сринаха цялата ни икономика.

Тези остри думи не са от професионална завист. Животът се оказа безкрайно сложен.

Горбачов се превърна в жалка фигурка. Някои от намстниците му имаха фатална съдба. Дори новите милионери не могат да предизвикат завист! Няма да останат без висше възмездие и други, познати по своята низост, грабителство и корупция!

Голямо престъпление на нашите перестройчици е, че разединиха националния интелект във върховно време, когато се решава съдбата на България за векове, а може би и завинаги!

В ужасната транжорна те изрязаха и изхвърлиха от живота почти цялата ни индустриална интелигенция!

Прегледайте списъка на българските експерти в екипа на г-дата Ран и Ът – и в него няма да срещнете нито едно име, утвърдено през дългогодишния процес на индустриалното съзидание.

Перестройчиците наложиха неслучайно това разединение:

Те нямаха общ език с индустриалната интелигенция. Строгите условия на материалното производство и прецизността на точните науки изискват от индустриалния интелектуалец взискателност, самодисциплина, обективност, самостоятелност, категоричност, бързи реакции, недопускане на низкопоклонство и най-вече вътрешна чистота. Хора с такива качества щяха да пречат на перестройчиците да осъществяват поръченията си.

Тези различия имаха стратегически характер – целта на ”перестройката”, прикрита зад мъгляви декларации беше ликвидацията на българската промишленост. Индустриалните интелектуалци нямаха място в такъв процес!

Неизмерима е загубата на България от това разединение!

Българските индустриалци бяха естественият екип, годен да поведе по правилен път Родината ни през сложните процеси на промяната.

Само те можеха да дадат верни съвети! Ето някои от тях:

Съвет 1: Пазете и развивайте индустрията! Тя крепи държавата! Защото:

 • Дава 80% от обществения продукт.
 • Създава работа на 2 милиона и 200 хиляди българи.
 • Осигурява финансово здравеопазването, образованието, културата, пенсиите на старите хора.
 • Тя е средата, в която се създава и развива индустриалният интелект, а той е абсолютно нужен в 21-вия век.
 • Към 80-те години Турция, Гърция и Португалия бяха изоставащи страни. За 25 години постигнаха неимоверно развитие благодарение на бързото си индустриализиране.
 • Ако индустрията е ненужна и вредна, първи от нея щяха да се откажат богатите нации!
 • Ако някой ви съветва да я ликвидирате, не му вярвайте!
 • Той мисли за личния си, а не за нашия интерес!
 • Съвет 2: Всяка индустриална форма – държавна, частна, кооперативна – има своето естествено място!Осигурете го! Защото:
 • Няма в света държава с едностранно развита собственост.
 • Ако това беше добре, първи щяха да го възприемат богатите нации.
 • Страна без държавно участие в собствеността на стратегическите отрасли лесно ще загуби независимостта си.
 • Огромната държавна индустрия беше национално богатство, което никой нямаше право да разпилява потайно.За нейното създаване бе направен и външен дълг от 9,2 милиарда щ. д. Първото задължение беше именно неговото погасяване. Нямахме право да го оставим за бъдните поколения!Задачата не беше сложна. Само от продажбата на внесеното и още немонтирано оборудване можеха да постъпят над 1 милиард щ. д. Приватизацията на 50-60 добри завода от реномирани чужди фирми можеше да покрие останалия дълг. Това не стана!Немонтираното оборудване още отлежава в сандъците, или се даде за скрап. Заводите рухнаха и се разпродават на безценица.Другото задължение беше да се формират стабилни здравни, осигурително-пенсионни и просветни фондове, които да гарантират поносим преход. Това също не беше трудно – средствата от приватизацията на още 80-100 завода стигаха за създаване на силна финансова основа на тези фондове.В периода 1960-1989 г. Министерството на външните работи бе изградило нужни и ненужни големи сгради за посолства, посланически резиденции, търговски представителства, хотели и жилищни блокове в близо 100 световни столици. Реалната стойност на тези сгради с терените към 1990 г. надхвърляше 3 милиарда щ. долара. Продажбата на част от тях също можеше да осигури средства за новите фондове.Знае ли се обаче как, на кого и за колко бе продаден хотелът в центъра на Берлин? А такива хотели имахме във Виена и в Москва. Пак в Москва, където днес имотите може би са най-скъпите в света, е и изложбено-търговският ни център, най-големият на чужда страна в Русия. Какво ли стана с него?В индустрията имаше скъпи машини. Още в 1990 г. експертни групи трябваше да ги огледат, ненужните да се рециклират и да се продадат на добри цени. Много машиностроителни заводи можеха да извъшат това вместо да се разрушават. Поне 1 млрд. щ. д. щяха да постъпят от такава операция, но техниката беше разпиляна или замина за жълти стотинки към Турция и Гърция. 1990 г. завари в заводите и особено в новостроящите се обекти огромно количество метали, строителна и транспортна механизация. Само в АЕЦ “Белене” те надхвърляха 500 милиона щ. д. Никой не се погрижи за опазването и за ефективната им продажба.В приватизационните договори има клаузи за анулирането им при нарушения от страна на приватизаторите. Могат ли управляващите да съобщят поне един такъв случай на анулиран договор? Защо се крие, че в Чехия досега са анулирани 254 проватизационни договора?Изобщо защо не се съобщава колко са постъпленията от почти завършващата приватизация? Къде и за какво са използвани? Ако е истина, че те са под 4 милиарда щ. д., това е потресаващо! Извършен е огромен грабеж, надвишаващ 10 пъти валутния дълг на България към 31.12.1989 г.! Вместо нова средна класа са “отхранени” само няколко хиляди милионери, а единици от тях вече са сред 1000-та най-богати на планетата!
 • Съвет 11: Не се втурвайте в 100-процентова приватизация! Защото:
 • Такова чудо не е осъществявано от никоя друга страна!
 • Опорните страни на САЩ – Турция, Израел, Южна Корея, Чили, са с най-голям дял държавна собственост. Тях никой не ги притиска за бърза и 100% приватизация.
 • Ричард Ран и Роналд Ът, предложили с “програмата” си да разпродадем за две години цялата си държавна собственост, като започнем от стратегическите мощности, сами признават, че това е първи експеримент в света! Ако бяхме сериозна държава, трябваше да им благодарим и да им купим еднопосочен билет за напускане на страната! На нашите “специалисти”, подписали тази “програма”, следваше да се осигури санаториален отдих. Ако е вярно обяснението им, че са я подписали без да я четат, трябваше незабавно да се отстранят от стопанска, научна, или обществена дейност, защото там не се допускат такива безотговорности! Вместо това някои от тях и днес са големи дейци, един даже е новоизлюпен президентски съветник.
 • От приватизацията трябва да се изключат поне за 30 години:
 • Големите и средни енергодобивни обекти, енергоразпределението и енергопласиментът.Минодобивът и подземните богатства.Военнопромишленият комплекс.Националната телекомуникационна система.Народната и няколко национални банки.Националната транспортна и пътна мрежа.Монополни сфери, в които не е възможна конкуренция.
 • Продажбата на държавната ни собственост на чужди държавни фирми не е приватизация. Тя е признание за некадърността на нашето държавно чиновничество!
 • България има свои вековни традиции и като другите нации трябва да ги съхранява!
 • Все по-ясно става, че глобализмът използва приватизацията не за укрепване, а за дестабилизиране на националните индустрии и икономики на страните, набелязани за ликвидация.
 • Съвет 12: Забавете поне с 5 години приватизирането на бюджетопълнещите предприятия! Защото:
 • Ще помогнат да се направят по-нормално промените.
 • Ще осигурят средства за здравеопазването, образованието, културата и пенсиите в критичния период на преустройството.
 • Сред бюджетопълнещите предприятия са пивопроизводството, винарската промишленост, производствата на тютюневи изделия, на безалкохолни напитки, на минерални води, на млечни произведения, на кибрит, на захар, сол, хлебна мая, нефтопродукти.През 60-те и 70-те години Министерството на финансите се ръководеше от легендарния финансист Димитър Попов. Той често събираше стопански ръководители и сам ни предлагаше средства да инвестираме в такива мощности.Какво наложи тези заводи да бъдат приватизирани още през 1991-1993 г.? Защо това не стана в по-късен етап, когато преустроената икономика вече е стабилизирана?Защо голяма част от тях бяха подарени на външни фирми, които днес ни продават българската минерална вода, млякото, бирата и кибрита?Защо не се публикуват данни какво са давали тези производства на бюджета преди приватизацията и сега, след нея?Те не се ли превърнаха от бюджетопълнещи в джобопълнещи предприятия? Защо трябваше бързото формиране на новата богата класа да се стовари като тежест върху народа?Съвет 13: Пазете банките от нечисти ръце! Защото:
 • Без банки индустрията ще загине.
 • Без тях няма нормален пазар.
 • Чрез тях се осигуряват нормални външноикономически връзки.
 • Те са кръвоносната финансова система на икономиката.
 • През 1920-1923 г. Александър Стамболийски се опря на кооперативната банкова система. Бяха учредени стотици популярни банки, включително и в големите села. Чрез тях се раздвижи икономиката, укрепна левът. През 1920 г. 100 швейцарски франка са стрували 2900 лева, а в началото на 1923 г. – 1315 лева!Престъпното разбиване на банковата система през 1947 г. изправи България пред срив. Спаси я незабавното създаване на Българска инвестиционна банка (БИБ). Благодарение на нея още в 1949 г. заработиха първите ВЕЦ, заводите в Димитровград, Перник и Кърджали, всеобщата електрификация, бригадирските обекти: жп линиите Перник – Волуяк и Ловеч – Троян, проходът “Хаинбоаз”, язовирите “Копринка” и “Александър Стамболийски”.Новата икономическа катастрофа започна с разбиването на банковата система!Съвет 14: Спасението на България е в собствените ни ръце! Защото:
 • Ние най-добре знаем собствените си проблеми.
 • Никой не може да намери по-добър спасителен изход.
 • Външните съветници винаги ще пречупят нашите истини през собствените си интереси.
 • 1990 г. завари България с над 120 млрд. щ.д. основни фондове, от тях 70% – основни производствени фондове. За малката ни страна това беше огромна собствена инвестиция. 2,8 милиарда щ. д. от валутния ни дълг се изразходваха за нова техника, активните ни производствени фондове бяха в процес на обновление. Малко държави бяха в такова благоприятни положение.Вместо стартова позиция за нов растеж, това състояние беше разхитено по чужди указания! Тези и други съвети за ефективни промени можеха да се чуят от индустриалните ни интелектуалци. Никой обаче не ги потърси.В началото бяхме обвинявани, че сме строили много, днес – че сме построили малко и скоро ще дойде краят на грабежа от приватизацията.Сега дори великата задокеанска сила да се смили да опрости външните ни дългове, както това направи с Полша и с Унгария, даже да позволи да приберем външните си вземания, пак няма да се спасим, ако сами не се заемем! За съжаление, това вече е почти непостижимоЗащото е разбит индустриалният ни интелект!Вместо интелектуален елит се роди странен политически разноцветен сурогат. Той заграби властта, прие механизми за вечно властване и наложи чужда цел – превръщане на България в неоколониална територия с послушни местни компрадори!

   Затова България днес няма:

 • Национална стратегия и програма за индустриално възраждане.
 • Национална стратегия и програма за новото селско стопанство.
 • Национална политика за перспективата на младите българи.
 • Национална политика срещу гибелното намаляване на населението.
 • Обединяваща идея за съхранението на българската култура.
 • Нямаме даже единно виждане по националната ни история.
 • Вместо истински програми и стратегии за стабилен изход, на народа се обещават далечни “светлини в тунела” и зад него – красиво бъдеще. 

  Автор:

   инж. Иван Пехливанов

    

    

  Инж. Иван Пехливанов е зам-министър на машиностроенето през 70-те, “дългогодишен председател на БИСА (Българска индустриална стопанска асоциация – днешната Българска стопанска камара), поставил нейните основи и постигнал признанието й на национално и международно ниво, ръководил асоциацията от 1983 г. до 1990 г.(по признание на Българската Стопанска камара)

 


Comments: 38
 • #38

  Анди - инженер (бивш) (Monday, 11 September 2017 23:27)

  Ужас! Каква техническа некомпетентност от страна на повечето коментиращи горната статия... Всъщност чета някакви злобни и невежи коментари ... и то в посока комунизъм-антикомунизъм. А в статията са описани техническите постижения в промишлеността на нашата страна в определен период от времето! И това време вече е история! Пазете си историята, българи!

  От друга страна, авторът на статията е пропуснал да спомене още много съществени постижения на България в тази област. Е, в една статия можеби не е възможно да се изброи всичко. Но за сметка на това той също се впуска в разсъждения какво е можело и какво не е можело да се направи преди и след 1990 г.

  Моето мнение е, че ние сме можели да направим много повече и преди 1398 г. и след 1878 г., и след 1918 г., и след 1945 г., и след 1990 г... Имаме възможност да постигнем много и сега - след 2017 г. Нека не пропускаме за пореден път времето и шанса си!

  Иначе държавното устройство и политическата система несъмнено има съществена роля за това как и накъде ще се движи дадена страна. Някой по-долу спомена Северна Корея... Ами те както са тръгнали скоро ще кацнат на Луната! А какво да кажем за комунистически Китай? Ами за нищо и никаква Македония, чиито поданици имат по-големи доходи от нашите? А Румъния? А... и т.н.

  Аз обиколих доста страни в Европа и никъде не видях и не чух хората да се плюят така, както ние помежду си. Тези, които избягаха от България го направиха защото, ОСВЕН ВСИЧКО ДРУГО, не можеха да понасят негативната социална среда, в която ние живеем тук. И това са предимно младите българи. Моят син също замина за Холандия миналия месец...

  Хора...народе... Нека се вземем в ръце и да престанем да се плюем. Това ще накара и политиците да спрат да се занимават с простотии. Това можеби ще върне някаква част от нашите емигранти - повечето високо образовани, с придобити нови умения и желание за съзидателен живот в това райско кътче България!

  За финал: Всяка страна има периоди на възход и падение. Оставете историята на историците. А ние нека започнем да правим история, с която да се гордеем ние и следващите поколения!

 • #37

  Иван (Sunday, 10 September 2017 13:35)

  Хахахаха Ще падна от смях. С някакъв невероятен патос изброени ТЕЦове, ВЕЦове и гордостта на България АЕЦ Козлодуй и накрая ...режим на тока!!! Хахааахахахаха
  Бива ли да сте такива бунаци комунистите. Всичките ни работа беше такава. Изпълнявахме и пре-изпълнявахме планове , а като сиромаси стояхме наредени пред Корекомите. Комунистически рай , всеки искаше в Западна Германия да ходи.
  Ами БАЛКАНКАР , дето мало и голямо се хвалеше тогава с производството и износа на електрокари и мотокари. Умряхме от смях , когато се оказа че Япония , най-големия импортьор на нашите кари , ги изкупувала само за заради евтиното олово в тях.По-евтино им излизало вместо да внасят чуждо олово , да изкупуват нашите мото и електрокари. Хахахахаха

 • #36

  Ангел Николов, историк (Sunday, 23 July 2017 07:52)

  Добре де другарко - защо го направихте? Защо си свалихте бащицата Тошо? Защо направихте всичко това за което пишете? Нали след 1989 г, почти всички правителства са ваши, с ваше участе, под ваш контрол, всички мутри и олигарси са из вашите среди (Дъбов, Гергов, Гущеров, Златев, Динев и пр. Що ги правите тези неща и изкарвате други криви, а?

 • #35

  Тжоя (Monday, 10 July 2017 12:55)

  Стжо

 • #34

  д-р инж. Васко Вучков (Monday, 01 May 2017 21:53)

  Като чета статията на инж. Иван Пехливанов не мога да не споделя това, което ми се случи непосредствено след започналия в България преход. Нямаше и шест месеца, след като в края на октомври 1990 година започнах работа в Crown Gabelstapler GmbH в Мюнхен, и колегата Якоб Остермайер ми донесе един от последните броеве на Foerdermitteljournal и ми показа списък на 20 най-големи производители на електро- и мотокари в света за 1988 година. На първо място беше Балканкар. Чувството, което изпитах тогава и което изпитвам и сега, когато пиша тези редове, е трудно да се опише. Моят баща беше работил там. По-късно през пролетта на 1991 година присъствах на двудневен семинар по изчисляване на повдигателната уредба на карите за специалисти от цяла Германия и ръководен от проф. Franz Beisteiner, тогава директор на Institut für Fördertechnik und Logistik, Universität Stuttgart. По време на уводната лекция проф. Beisteiner ясно и недвусмислено заяви пред аудитория от няколко десетки специалисти от водещите фирми в каростроенето на Германия, че в България за първи път в света са извършени най-всеобхватните изчисления на повдигателната уредба на карите. В почивката узнах от проф. Beisteiner, че вниманието на професора е привлякла дисертацията на д-р инж. Велин Гагов от Пловдив, в която за първи път в света методично и цялостно бяха изложени изчисленията, за които ние всъщност се бяхме събрали на този двудневен семинар в Техническата Академия в Esslingen. Да, за инженерно-техническите постижения на българското каростроене в онези години се говореше с уважение, въпреки проблемите с качеството на произведените кари, които бяха проблеми на производството. Инженерите-каростроители в България бяха автори на немалко патенти в тази област. България беше водеща страна в траспортното машиностроене. България също така произвеждаше роботи. Един от най-ревностните радетели за развитие на автоматизацията и роботизацията не само в машиностроенето, но и на цялото дискретно производство в България е проф. Владимир Гановски. Той е и създател на специалността "Автоматизация на дискретното производство" в Техническия Университет София, която завърших през 1981 год. От времето, когато станах непосредствен свидетел на признанието за България в западния свят, до сега измина повече от четвърт век. Ще може ли да се възстанови разрушеното? Колко време ще е необходимо? Дали ще е възможно въобще?

 • #33

  Лъчезар Петков (Thursday, 16 March 2017 13:37)

  Срещу всички данни по-горе ще разкажа една кратка поучителна история.Който може,нека си направи извода:Един немец дошъл на гости на един свой български приятел.Минали край развалините на бивше ТКЗС.Немецът попитал:-Това чие е било?
  Българинът казал:-На народа.Немецът казал:-Аха,ясно!

 • #32

  някой (Friday, 22 July 2016 00:50)

  А ето и още...

  http://voice-bg.com/glasut-na-bulgaria-daidjest/29-glasat-na-bulgaria/1628-ds_sazdade_mafiata.html


 • #31

  някой (Friday, 22 July 2016 00:44)

  Ето отговора на въпроса на много от питащите защо сме на това положение сега и обвиняващите демокрацията.....

  http://www.budnaera.com/201404/14140940.html

 • #30

  коректност (Thursday, 23 June 2016 13:06)

  Здравейте,
  Много е хубаво да има такава информация като тази.
  Да, както много българи както тогава, така и сега, ще бъдат нереалистично критични. Но, това са фактите. А те са, че от една селска изостанала много млада страна, само за около две десетилетия се организира индустрия и наука в такива мащаби. Може би никъде другаде не е ставало това по света.
  Ще се стремя, да не навлизам в повече негативизъм и да казвам, че благодарение на финансовата подкрепа на Русия е станало това. Нека се съсредоточим върху фактите.
  Ако не беше станало това сега нямаше да има нито Слънчев бряг, нито София щеше да е това което е/вижте Скопие за сравнение/ нито АЕЦ или каквото е останало след разрушаването на цялата система.
  Да обобщим: Всичко се е правило и всички имаха работа, автомобил, телевизор, къша на село почивка и т.н.
  За сравнение: Сега над 2 500 000 българи не живеят в България. Защото не могат да се изхранват. Освен това парите които те печелят и харчат директно или индиректно в България са повече от колкото изобщо изкарва България. Всичко в страната е втора употреба: най-оборотните магазини за дрехи-втора употреба/ трябва да уточня тук, че всички дрехи се изпращат като помощи и по някаква причина, те се продават. част от същия този манталитет. Втора употреба са 90 процента от колите. /Които всъщност са с изтекъл ресурс. Живота на един автомобил в нормална страна е около 12 г. и 200 000 км. След това се рециклира. Същото важи и за някой военни кораби. Т.е Икономиката е на изкуствено дишане. Да не говорим за престъпността, упадъка на морала, корупцията и всички негативи които виждаме ежедневно в България.
  Всичко това, все пак е благодарение на нашият манталитет. Българите през 90 процента от историята си са ръководени от някой чужд водач. Било то Османска империя, руска или американска.
  Но, големият въпрос е: защо, след като имаш изградена цялата тази система, ще я разтуриш и ще чакаш на подаяния от вън.
  Аз не харесвам негативните неща на комунизма, като: предателство, шпионаж и най много мразех пропагандата. И манталитета, че трябва да се прави, каквото държавата реши, а не ти самия.
  Точно затова, след падането на онази система, трябваше бързо да се адаптират нещата към новите реалности.
  ДА продължи всичко да работи, да се запазят развойните центрове и най вече ценните кадри. Никога вече няма да има такова научно развитие, както е било. А без това нищо не може да се на прави.
  За сравнение в Унгария, който е пътувал е виждал, че на единия край има завод на мерцедес, а в другия на ауди. Това е сако което се вижда от пътя. Няма рушашти се или занемарени сгради и участъци. В Чехия също. Шкода се изнася в целоя свят. Освен това отскоро има заводи и на Кия и Хюндай. Словения и Хърватска са също подредени.
  В България най-разпространения бизнес е: фризьорки салони, автомивки, автоработилници, не автосервизи, защото колите не се обслужват а се ремонтират. Най-желаните професии сред децата са Охрана-за момчетата и чалга певици за момичетата. Да не говорим, че повечето от тях не могат да пишат правилно даже.
  Няма значение, че индустрията се е зародила чрез закупуването на лицензи.
  Така е било и в Китай. Но сега Китай е най-голямата индустрия на света. Западните страни се чудят как да ограничат китайските стоки.
  Така, че това, което го имаше трябваше да се запази.
  А всичко се разпиля и сега само мизерия, бандити и корупция остана в България. За съжаление.


 • #29

  g1951 (Wednesday, 13 April 2016 01:41)

  Има много неща както и днес така и тогава,които онези от столицата(обединения,министерства,партийни величия)не знаят.Не всичко се случваше така както се отчиташе.Работил съм в две държавни предприятия,които според мен са грешка,но според автора са растеж на България.Това е Завода за пишещи машини,закупен през 1966г от ГФР някой помислил ли си е тогава от ръководните фактори защо враговете на социализма ни продават един технологично завършен обект.Време,в което навлизат вече компютри.Колко ще ни струва това производство и къде ще реализираме продукцията.Няколко години след ГФР и Франция ни продаде машината с марка "ЖАПИ" ние я кръстихме"Марица"41.Втората се изнасяше само за СССР може би закупена по тяхно нареждане.През 1976г нашите инжинери от института за пишеща техника не съвсем коректно и качествено(наложиха се конструктивни изменения заради патента на копираната машина)сътвориха"Марица 30" механична.Опитите да бъде електрифицирана се оказаха неуспешни,но отчетени като резултат.През 1981г закриха производството на "Марица 41" електрическа пишеща машина,явно Големия брат се отказа да ни купува техническото недоносче,което приятелите ни от Франция ни набутаха.Тук пропускам всичко онова,което е направено като валутни задължения от ръководните кадри на всички нива.През 1991 г. беше закрит целия завод защото ширпотребата,която беше създадена като звено не успяваше да храни(да осигурява заплати)личния персонал.
  Второто место е" Завод за флопи дискови устройства"Създаден от не без известния г-н Бисер Димитров(тогава другаря).Под негово ръководство бе създаден комбинат"Организационна техника"включващ "Завода за пишещи машини" "Завода за мневматични устройства Кочо Цветаров" Завода за флопи дискови устройства"Тук може би трябваше да произвеждаме устройства за българския компютър"Правец"в различните му модели ,но и този опит беше неуспешен за иначе развиващата се икономика според думите на автора.Създаден през 1987г. след серия неуспешни опити(беше закупена от друга братска страна Япония след съответните командировки на наши специалисти там и съответно на техни у нас за производство на дискети,докато света вече произвеждаше дискове) 1991г и този завод беше обявен в несъстоятелност.В него бяха вложени много средства имаше две чисти помещения за производство на ФДУ и магнитни глави за тях.В този момент в гр.Разлог имаше завод,който имаше капацитет за производство на магнитни глави за целия соц .лагер.
  Това е моя спомен за онова време на безумието,което за съжаление продължава и днес.Почти никаква далновидност ,а само желание за доказване и бързи печалби,които във времето няма да донесат стабилност на бизнесаи съответно на държавата.

 • #28

  Чавдарче (Sunday, 03 April 2016 04:20)

  Като беше толкова хубаво, защо границите бяха затворени?
  Ще Ви отговоря. Защото, ако бяха отворени, в България нямаше да остане ни един инженер, лекар и т.н. още 70-те, най-късно 80-те години. Щяха да останат само некадърниците.
  И какво чудно има, че Щатите ни цакат? Ами те ни победиха, много ясно, че ще го правят. Ако соц блока беше победил, ние тях щяхме да цакаме.
  Ама държавна планова икономика не може да победи частна пазарна. На държавно се работи по един начин, на частно по друг.
  Вместо да плюете Щатите, Русия, Турция и всевъзможни други фактори, че са ни виновни, дайте да си кажем, че ние сме си най-виновни. С тая небивала корупция и кражби, едно че няма да се оправим като държава, друго, че всеки чужд "инвеститор" ще ни яха както си иска и ще изнася богатства. И ще продава на доста по-високи цени.
  Както е случаят с Лукойл, които в Македония продават на едни цени, а тук на други.
  Спрете да давате подкупи, спрете да крадете, започнете да си вършите работата, спазвайте правилника за движение и изобщо законите, не си изхвърляйте боклуците на улицата... Или замълчете завинаги

 • #27

  Виктор (Wednesday, 09 March 2016 05:21)

  И като през социализма е имало такива големи успехи
  защо всичко е разрушено ,като се има на предвид ,че в България през прехода властта не се е сменяла ,както това стана в Полша ,Унгария , Чехия и Румъния ?
  Кой ги разруши всичките тия постижения ?
  Може ли нещо ако е било хубаво да си замине ей така ?

 • #26

  инж.Цветанка Атанасова Владова (Tuesday, 08 December 2015 09:21)

  Като машинен инженер и патентен експерт днес на 77 години участвах от дете в тази история за изграждането на модерна България. Баща ми- сирак от балканската война не само завършба основно образование но сстига чак до София, където зимата на 1927 г завършва курс за двигатели организиран от Дупаринови и за негов късмет става машинрст в тяхна мелница на 8 км от селото. През 1947 при национализацията от него са отнети два трактора и вършачка. След това пак учи и работи като тракторен бригадир. Видях как се преобрази селото... и как се съсипа след 1990 год.

 • #25

  Румен Арнаудов (Thursday, 03 December 2015 15:47)

  Другарю Пехливанов, Вие констатирате, но не посочвате, че всичко беше разсипано и ограбено от Вашите другари и ченгесарите от ДС, които бяха внедрени в "опозицията". Нали сега те са най-богатите в България. Целият преход беше за това, те да станат капиталисти, защото един директор на завод нищо не може да остави на наследниците си, но собственикът оставя всичко. Баща ми казваше, че комунизмът е "трима лапат, триста зяпат". Така стана при посткомунизма у нас, наречен кой знай защо " преход", ама не се уточнява към какво. Тук сте прав - към гибелта на България. Бъдните поколения ще го анализират и ще му поставят диагнозата.

 • #24

  Димитър Минчев (Wednesday, 21 October 2015 08:30)

  Металургия в България има от 1931 г. - Български железни заводи в Перник - по късно цех Мир на ДМЗ Ленин.
  Най-добро прозводство на стомана има през 1987 год. 2 300 000 т. собствено производство и 1 600 000 т. преработени блуми и сляби внесени от СССР.
  МЗ Ленин - сега Стомана АД продъжава да работи като за периода 2001 - 2008 год са инвестирани над 140 млн евро. 1 Електродъгова пещ е изцяло заменена с нова на Фьост Алпине, Блумовата и слябовата машини за непрекъснато разливане на стоманата са изцяло заменени с машини на Даниели. Модернизирани са прокатните станове. Пуснат е в експлоатация 10000 к.с. шредер Линдеман( втори по мощност в света). Пуснат е в експлоатация нов завод за сортов прокат с капацитет 800 000 т/г на Даниели(част от прославутият "Проект Даниели". Производствените мощности на Стомана индъстри достгат да 1 500 000 т/г.

 • #23

  Данаилова (Thursday, 17 September 2015 01:25)

  Невероятни сме били, а сега сме голтаци?!!! Не е за вярване!
  А завод "Чавдар"-Ботевград не видях да се споменава... Смятам го за пропуск в статията :)

 • #22

  Целта (Monday, 10 August 2015 02:52)

  на световнто правителство беше да се унищожи нашата икономика. Не им трябва силна България и даже никаква България не им трябва изобщо!
  Капитализмът е егоистично общество. Неговият обществен индекс е много по-малък, от този на социализма.
  За сравнение, за да се постигне това в индустрията, което е било направено в Б-я от 1945 до 1990 г. ще трябва в капитализма поне 100 години а може и никога даже да не стане? Нали икономическата дейност е по-желание и по инициатива на индивидите? Е, кога ще мотивираш хилияди, милиони хора да развиват промишленост и индустрия в една капиталистическа държава? И то малка,като нашата? И сега международната конкуренция е много по-силна... Никой няма повече да ни допусне на пазарите... Този механизъм е хаотичен без планова икономика и до сега се е проявил в много малко страни по света.... Може на пръсти да се преброят... За съжаление България не е сред тях и никога вече няма да бъде!
  Ние сме си изпуснали шанса, да останем развита икономика... Това унищожение, за което говори инж. Иван Пехливанов е катастрофално и съдбонсно за България! Не е известно даже, дали ще се запазим като страна и народ изобщо? И за какво беше всичкият този "преход"? За да имаме възможността да пътуваме в другите страни? За да се наричаме европейска страна и сме в ЕС? За да сме в Нато - което ни унищожи пък армията?

  Е,съжалявам, но колкото и да бях против плановата икономика тогава, виждам, че при тази пък, България се разруши и стана едно нищо: икономически, културно, образованието, армията, умните и младите избягаха в други страни... Даже можем и страната да загубим, ако на някой от съседите му хрумне да ни превземе.... Голяма глупост направихме! Ето Ви сега "свобода" да ходите да чистите тоалетните в Италия, Гърция или Германия!

 • #21

  Алекс (Friday, 07 August 2015 07:04)

  Хм, чудя се защо не достигаха капачки за буркани и нямаше дамски превръзки... Да, още си спомням това-онова за 80-те... Имаше едно лепило (ако го имаше) "Кале" и понякога забърквахме брашно с вода, за да лепим хартия за училищните проекти. "Другата седмица очакваме." Е, на мен проекта ми е за тази седмица...

  п.п. Като беше толкова хубаво в България, защо бяхме крепостни? Жителство, говори ли ви нещо? Открит пътен лист? Изходяща виза?

 • #20

  Maria (Thursday, 06 August 2015 23:39)

  istinata e che pochti nichto ne sme napravili sled padaneto na komunizma za darjavata i xorata samo porasnaxa palati za edna chepa bogati a naroda jivee po zle opomnete se be xora

 • #19

  УжасТ (Wednesday, 05 August 2015 10:18)

  Коментиращите които обръщат внимание на губещите предприятия е добре да не забравят че е било планова икономика а не пазарна. И ако девня е имала 50 милиона загуби годишно то комбината в Правец имаше 13 милиарда печалби годишно.

 • #18

  Незабравко (Monday, 27 July 2015 03:12)

  Кое в България стана по-добро след преврата? Може би имаме по-добри образование, здравеопазване, армия, селско стопанство, индустрия, туризъм и мн.др. от тези които бяха някога? Руини и царстващи сред руините Тикви, това имаме сега.

 • #17

  penko (Saturday, 25 July 2015 09:10)

  Всичко това е политика на американците и турците да се разруши тази държава просто да я няма и то така и стана. Това е план Ран-Ът

 • #16

  Niki (Thursday, 23 July 2015 14:25)

  Спокойно другарки и другари, България ще се оправи.
  Напред към Северна Корея! Там имат инженери и високи технологии. С тях трябва да обменяме опит и ще се оправим.

 • #15

  Димитров (Thursday, 23 July 2015 00:04)

  Тоя манипулатор разчита на това, че хората от времето, за което сипе глупости оставаме все по-малко. Работил съм цял живот в системата на СХК Девня. Загубите от производствата на химически продукти бяха колосални! Около 50 милиона лева годишно по тогавашната стойност на лева. Единствено печалба се отчиташе от Новия завод за калцинирана сода. Само че, забележете, този завод работеше на планирана загуба. И всеки лев загуба по-малко от планираното се отчиташе за печалба! Само идиот може да строи предприятие, което ще работи с планирани загуби. Сега този завод с може би 7-8 пъти по-малко персонал работи в пъти по-ефективно! Налице са печалбите, които отиват в чужда компания, да, така е. Но какво са виновни чужденците че те могат, а ние крадем на поразия? Абсолютно същата бе ситуацията в цялата ни промишленост. И сега тарикати като тоя мушморок реват, защото им бе иазмъкнат големия комат от ачните ръчички! Да не говоря за замърсяването на околната среда! Абсолютна демагогия! Един пример само ще дам- тогава горе-долу свестен телевизор можеше да се купи за около1000-1500 лева (около 5 работни заплати, и то добри). Сега за тези 5 заплати може да се купят поне 3 телевизора в пъти над тогавашните. Бяла, черна техника, автомобили- с всичко е така. И сега някой ще ме контрира- демагогия! А цените на храните, безплатното здравеопазване и кой знае още какво.... Ами да, а онова горе написното не е ли демагогия? Цените са такива вероятно, защото все някога трябваше да платим банкетите и изцепките на другарите, парадите и манифестациите, полетите на синчето и щерката до Париж и къде ли не- сами в самолета, за да си напазарят парцалки или да пият кафе. Няма безплатен обяд! И всичко, което са надробили бившите чобани и непрокопсаници сега някой трябва да го плати. за съжаление плащаме хора като мен. Младите не са тъпи- видяха и заминаха. И едва ли ще се върнат. България след 20 години ще бъде едно циганско гето, в което все още останали живи пенсионери ще бъдат клошари. За съжаление!

 • #14

  12 (Monday, 20 July 2015 06:51)

  Добре, че младите се пръснаха по Света, да не слушат тези простотии. Бяхме феодална държава, и закономерно и икономиката ни бе феодална. Смешници некадърни само плачат, по "онова" безвремие. Нормалните хора или избягаха от клоаката, която създадоха комунистите за 70 години, или страдат.

  Трябваше 1990-та малко по "ефективно" да Ви покажем, какво мислим за Вас. Нямаше сега да вирите глави, и да разчитате на слаба памет.

 • #13

  Здравка (Wednesday, 15 July 2015 10:08)

  Трудно е да се чете, защото пропастта в сравнение със сегашното състояние е направо страшна. Разбира се, както пише работилия в ДЗУ - Ст.Загора НИКО, имаше и нискокачествена работа, недобре планирани производства... НО какво има сега? Има ли сега цяла България специалисти, които да могат да съставят колектива на поне един завод? С какво се отличават високообразованите и добре печелещи млади българи - всички работят с английски или английски и друг чужд език, предимно в обслужващата сфера.
  Най-явния показател за продължаващия срив е обезлюдяването на България.

 • #12

  Кет (Tuesday, 14 July 2015 17:25)

  Нико, а по каква причина си решил да му вярваш на другаря Петър Младенов и сие? Нали трябваше с такива изявления да подготвят плебса за това, което са му замислили, но не те, а в едни други столици. Ти за пропаганда не си чувал ли? Изкарват се съвсем планирано "дълго пазени тайни", плебсът заплюва миналото си ( пак прочети статията) прегръща разрушението и ограбването на собствената си държава, планирано извън нея, а " плановиците" в другите столици се заливат от смях като ви гледат как се надпреварвате кой по-активно ще крещи срещу труда на сънародниците си и кой повече ще ги обижда. Гледайте гръцкия документален филм "Катастройка" и пак приказвайте за комунизъм. За 25 години нищо не разбрахте.

 • #11

  Нико (Tuesday, 14 July 2015 09:08)

  Парад на "демокрацията", ако си направиш труда да прочетеш оценката на твоя партиен другар Петър Младенов ще разбереш. Ето малка извадка: "Из доклада на Петър Младенов, новоизбран генерален секретар на БКП, на пленума на ЦК на БКП на 11 декември 1989 г., отпечатан в партийния орган “Работническо дело” (год. LXIII, брой 346 от 12 декември):През последните години страната навлезе в период на сериозна криза, на нарастващо социално напрежение и стагнация в своето цялостно развитие. Имаме пред вид следните явления в обществото:– стагнация в икономическото ни развитие, застрашително изоставяне на икономиката, застрашително нарастване на външния дълг;– увеличаване на инфлацията, тежки трудности на вътрешния пазар и в крайна сметка влошаване на жизненото равнище, наличие на широко разпространена корупция;– сериозни поражения в духовния и интелектуалния живот на нацията и упадък на основни морални принципи и ценности.За всички нас тук влошаването на положението в страната не бе гръм от ясно небе. Това се виждаше много преди да стигнем до сегашния кризисен етап. Бившето ръководство формираше екипи, създаваше „концепции”. В сферата на държавното и общественото устройство бе създадена обстановка, сходна с феодалното управление. " Спирам с цитата. Намери си вестника и чети. Стига с вашата комунистическа пропаганда! И аз съм работил през онези години. В един от заводите "гордост" на комунизма: ДО ДЗУ - Ст.Загора. С вложения за 7 милиарда долара прозвеждахме боклуци. Пример: четящи глави за устройства 100 МВ. От 20 броя само 4 или 5 годни! Дойде представител на фирмата от Япония доставила машините за производство и се хвана за главата! Каза: при нас на 15 има само 1 с параметри, които са с отклонение 5%! Работих и в друга "гордост": КР "Берое". Роботе вървяха само ако с японско управление! Така, че не на мен тия!

 • #10

  Парад на "демокрацията" (Monday, 29 June 2015 02:30)

  Г'син Комсомолец! Да попитам само - Защо трябваше всичко да се продава и унищожава демократично? Не трябвше ли само да се доусъвършенства (upgrade) ? Или за много тесен кръг беше удобно да дават за пример "ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ" За да разпродат всичко в услуга на "ЗАПАДНИ ЦИВИЛИЗОВАНИ МОНОПОЛИ" и лично облагодетелстване? И доведе ли всичко това до унищожение на България и българският народ! Нали в момента сме членснки на "ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ", защо получаваме заплати, като в Уганда и търпим онтошение в условие на труд, като в нигерийска мина? И то в нашите реконсруирани предприятия- каквото е останоло от тях? И е ФАКТ, че тогава са се вливали милиарди от СОБСТВЕНО производство! А сега? "ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ" ни изнася всички ресурси (БЕЗПЛАТНО) Но в замяна на това ни дарява с ГЕЙ ПАРАДИ и СОЦИАЛЕН ГЕНОЦИД! Нагли и безочливи лешояди! Облагодетелствал се с някой откраднат лев и драска! Няма история, няма род, няма родина! "ЗАПАДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ" - със сълза и лига в устата.

 • #9

  Комсомолец (Sunday, 21 June 2015 11:54)

  ОТНОВО ИЗОПАЧЕНИТЕ ДЕМАГОГИИ НА УВРЕДЕНИТЕ С КОМУНИЗЪМ/СОЦИАЛИЗЪМ. ОЩЕ ПРЕЗ 1990-ТЕ СЕ ЗНАЕШЕ.ЧЕ ТОВА НЯМА ДА ИЗДЪРЖИ НА ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.КОЯТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА. ЧЕ НЕ ПРЕЖИВЯ СОЦИАЛИЗМА НАПРЕДНА СЪС СВЕТЛИННИ ГОДИНИ. А ТОВА. ЧЕ БКП СИ УПРАВЛЯВА С УВРЕДЕНИТЕ СИ ДС КАДРИ С СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МАНТАЛИТЕТ НЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ Е ДРУГ ВЪПРОС!НА ВСЕКИ Е НАПЪЛНО ЯСНО ЧЕ МНОГО ПОКОЛЕНИЯ ТРЯБВА ДА МИНАТ ЗА ДА СЕ ОПРАВЯТ НЕЩАТА. НО ПОНЕЖЕ НАСРАНИТЕ КОМУНИСТИ...СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ИЗЛЪЖАТ ПОСТОЯННО ИЗПОЛЗВАТ НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ГИ МАНИПУЛИРАТ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ НИЩО В ТАЗИ СТРАНА!

 • #8

  Агентка 007 (Friday, 29 May 2015 16:30)

  Външният дълг на България днес е няколко пъти по-голям от онзи през 1989 г. Тогава, заради дълга, съборихме социализма и пратихме в историята бай Тошо. А сега? Какво да правим сега? В това е въпросът, дето е казал Шекспир.

 • #7

  User (Monday, 20 April 2015 02:06)

  Относно планът Ран и Ът всичко се говори....Но кой направи така, че в селата народа е заменен с друго население, не работоспособно като ген? Нека да се уточни този процес от кога започна? А относно Косово? Явно комунистите отново заблуждават за да изтъкнат ,че вечно са прави.

 • #6

  Свидетел (Saturday, 04 April 2015 04:57)

  Към ???
  Какъв е дългът на България днес? Каква икономика има?

 • #5

  спок (Sunday, 29 March 2015 01:37)

  Лукановците, станишевците, премяновците и С-ие са толкова комунисти, колкото Щауфенберг е бил нацист.

 • #4

  Кънчо (Thursday, 19 March 2015 09:01)

  Абе то хубаво е написано, ама кой съсипа всичко описано в статията ти? Не го ли направиха отговорните партийни другари! В последствие това дето не успяха да го съсипят те, го довършиха техните потомци! Не са ли те и децата им въпросните кредитни милионери за които толкова много се говори, ама имена така и не се споменават? Не са ли същите те, тези дето превърнаха цялата държавна администрация и цялата политическа класа в една организирана престъпна група? Съсипано е всичко, но не от Нас обикновените Българи!

 • #3

  az (Thursday, 19 March 2015 06:21)

  Много обективно написано! Самата истина. България беше развита държава. Беше! Сега сме по зле от бананова република! Тотално ни разграбиха от един друга народност за която или хубаво или нищо! Лошото е, че с ликвидацията на образованието следващото поколение едва ли ще разбере от къде му е дошло нещастието! :(

 • #2

  patriot (Saturday, 14 March 2015 17:43)

  Тези които са писали зловещите коментари могат само да се поклонят предд стотиците инженери работили през 1960- 1990 година и създали всичко това което днес е ограбено от новите партийни хъшлаци и калинки. Поклон пред строителите на майка България.

 • #1

  ??? (Saturday, 14 March 2015 14:55)

  България през 89г. вече беше натрупала дълг от 10млрд.
  С тези пари и аз можех да направя сума ти заводи и инженери без пересоектива...