Доказателства за балканския произход на българите

 

 

Георги Раковски:

"Това племе или голям род, познато в елинската стара повестност под общото и обширно народно име пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката на езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"

БЪЛГАРСКА СТАРИНА, МЕСЕЦ ЧЕРВЕН (ЮЛИЕ) 1-И. БУКУРЕЩ, 1865

Пела (Бела)

...

На специалистите е добре известно, че в средните векове българите са считани за старо местно население на Балканския полуостров:

Константин Иречек:

В средните векове южните славяни често са смятани за аборигени (коренни жители)

...

Петър Добрев -  най-известният популяризатор на "памирската теза" за произхода на българите:
Съгласно една доста разпространена във Византия традиция на българите се е гледало като на народ, произлизащ от древното тракийско племе бриги или фриги. Преки сведения за това е оставил Димитрий Хоматиан.”
Петър Добрев - “Необясненото и необяснимото в ранната българска история” - стр. 145 - 148" - източник

 

...

 

Прическа чумбас:

 

 

Тракийски борец с чумбас - музей в Берлин, изложба на тракийската култура

 

 

 

Древно изображение на борци от остров Тера с чубмаси и перчеми. Типичен пример за "прабългарска" прическа - обръсната глава, перчем и плитки

 

 

 

 

 

 

Жени от остров Тера със същата прическа

 

 

 

 

 

 

Рибар от о-в Тера с чумбас - плитка и перчем

 

Тази прическа е отличителна черта на предгръцкото (негръцкото) население на Балканите.

 

Древногръцкият историк от 1 век Плутарх обяснява, че това е обичай на абанти (пеласгийско племе) и на мизи (тракийци).

 Плутарх 

 

 

Ние носим перчеми до преди 100 години по селата. От криворазбрана цивилизация, даскалите /"европейски" възпитаници/ са карали българските деца да си остригват перчемите.

(Райко Сефтерски. Принос към проучването на "перчема" или "чомбаса" у старите българи. Авитохол. 2002, кн. 21, с. 38-48)

 

Прическа чембас при българин от епохата на Възраждането (Павлович, 1872)


...

 

Името пелгари

Народът, който гърците заварват тук, записват като "пеларг" или като "пелгар" ("пелгарой") - въпрос на съвременен прочит.

Грешката в прочитането на името на пред-гръцките жители като "пеласг" е на някои съвременни историци:

За пестене на място старите автори записват думите съкратено. Това може да породи разместване на буквите при четене. И така – пелАРГ или пелГАР? Според византолога Гардхаузен, когато в стар гръцки текст имаме букви една над друга, правилото е: първо се чете горната буква, а след това долната. Затова името трябва да се чете "пелгар".

Акрополът в Атина се намира до античния квартал Пеларгик (т.е. Пелгарик) - това е "пеласгийския" квартал - един местен "анклав" в погърчения град.

Самият хълм Акропол - според древногръцки автори (Херодот) - е застроен от "пеласгийски" архитекти.

Една героиня от гръцката митология носи името Пиларга - тя е дъщеря на "пеласга" Данай. Колебанието между "е" и "и" показва, че с особения си език, гърците се опитват да предадат звук, който не могат да изговорят.

Името пелгари е доказано от д-р Йордан Табов: "Старите българи".

То е равнозначно на "българи" - понеже гръцките пришълци не могат да изговорят "Б" и "Ъ".

...

 

Йоан Цеца - „Хилиади” (11 век):

“А пеонците са българи. Не вярвай на глупаците,

да смяташ, че пеонците са различни от тях.

Те (глупаците) смятат, че Аксиос е различен от Вардара."

"Гръцки източници за българската история" т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 105 - източник 

...

 

Йоан Зонара - речник: "Пеонци - латинско име или тракийския народ македонци. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи. Панонци – българите, Панония – България. Склавиния – България."

източник

...

 

 

Йоан Екзарх, 9 век - “Шестоднев”: "Тесалийските мирмидонци на Ахил са българи."

"Шестоднев" на Йоан Екзарх

...

 

Византийският хронист Йоан Малала:

1. Войската на Ахил
И така споменатият Ахил заминал заедно с Атридите, като водел своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи.

ЙОАН МАЛАЛА - ”Хронография”; ГИБИ; Том II; София 1958г.; с. 206

Малала е сириец, живял през 5-6 век - два века преди Аспарух.

...

Михаил Аталиат, византийски хронист от 11 век - „История”:

"...българите са мирмидонците..."

...

Поп Филип в бележка към Манасиевата хроника потвърждава, че Ахил и воините му мирмидони са българи. (Христо Маджаров - „Златна България”)

...

 

Йоан Цеца също твърди, че Ахил е българин:

“И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби,

с тях бе Ахил, многославният син на Пелей,

и на Тетида, дъщерята на философа Хирон,

Бе предводител на хуните, българите-мирмидонци,

на брой две хиляди и петстотин …”

Той описва и българи на страната на Троя:

“А Пирехми водеше пеонците, сиреч българите,

от река Аксиос, сиреч от известната Вардар

Хроми и Еном стояха начело на всички мизи."

източник

...

 

Цар Калоян заявява, че ние сме наследници на Троя:

Според анонимни автори от средновековието, когато представителите на Ватикана дошли да сключат унията с цар Калоян, в разговорите с нашите първенци, те заговорили в поучителен стил за минали велики народи и за това че, Рим е произлязъл от тях, а видиш ли Българите са все още един млад и още недорасъл народ. Те споменали за Троя и водената война, след която от жителите бегълци по-късно се е съградил Рим. На тези думи Калоян се засмял и отвърнал:

,,Че кой по добре от нас ще знае за Троя и за войната срещу нашите прадеди”

източник

...

 

 

Йоан Зонара - речник: "Илири, варвари, траки – мисля, че са българите."

"Извори за българската история", том 14 - източник

...

 

 

Изображение на Александър Македонски с чумбас

 

Върху короната на българските царе е изобразен Александър Велики. Те го смятат за български цар, а себе си - за негови наследници.

Златна пластина от Преславското съкровище, част от корона или царска диадема - с изображение на Александър Велики:

Преславското съкровище е заровено, за да бъде скрито преди нашествието на ромеите - Х век

На главата си Александър Велики носи същия тип корона с плочки, каквато са носели българските царе и която е скрита заедно със съкровището:

Пластината от Преславското съкровище може да се види в Археологическия музей на Преслав

Изображението на Александър върху короната на българските владетели е сензационно. Имаме свидетелство за една много силна българска традиция.

Иконографията е позната в средновековието - тя изобразява колесницата на Александър, която лети с помощта на грифони, които той мами с две парчета месо в ръцете си.

Други примери:

Изображение на колесницата на Александър Велики от фасадата на църквата Сан Марко, Венеция - ХІІ век

Това изображение от Венеция е с два века по-късно от изображението върху короната на българските владетели.

Изображение върху сребърна чаша, с три века по-късно от българското - ХІІІ век:

Рожденото име на Александър (според арабски източници) е Искандaр. Александър е гръцки вариант на името. И днес у нас има подобни имена - Божидар.

"...От този период са известни са и други имена - на сестрата на Александър Македонски Кина, и дъщерята на гетския цар Котилас Меда, които се срещат сред българите и сега."

...

 

Думите "трак, траки" на древногръцки означават "див, суров човек" - синоним на по-късното "варварин". Пламен Пасков

 

На гръцки нарицателното "траки" е добило значение на "необразовани", "диви", "варвари", "неелини". Терминът "траки" е неприложим за историографията. Все едно, да се приеме, че за 500 години не е имало българи, а "гяури" или "рая". инж. Емил Живков - "Траките"

...

 

Фулко, френски свещеник, описание на Първия кръстоносен поход - 1096 г.:
„Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници.”

("Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum") друг източник

...

 

Видният римски църковен писател от 9 век Анастасий Библиотекар съобщава, че след разделянето на Римската империя през 364 г., "българският народ връхлетял и заел всички страни по Дунав". Той пояснява, че "българите обединили своето отечество, съгласно родственото им право". Тези провинции били "двата Епира (Стария и Новия), цялата Тесалия и Дардания".

...

 

Византийският император от 10 век Константин Багренородни пише за събитията при преместването на имперската столица в тракийския град Бизантин от Константин Велики:

Императорът Константин, ...поради нападенията на българите направил от Тракия особена тема /област/ (за защита на Цариград)“.

източник

Той разказва, че причината била, че българите създавали проблеми в провинцията и императорът за излизане от ситуацията, дал на Тракия автономия.

...

 

Софроний Врачански - "Неделник":

"Втори бой направил цар Константин с Византия и като обладал България, взел Византия и пренесъл своята столица от Рим във Византия около 330 година подир Христа, и нарекъл Византия Константинопол на своето име."

източник

...

 

В съчинението за “Готските игри”, съставено от самия Константин Велики или по негова поръчка се описват коледните приеми и празненства на ромейския двор и развлеченията след пиршеството – музика, песни, театрални представления. На шестия ден на празниците се устройва закуска, на която се поканват „българите, сините (вандали/венети), зелените (гърци) и разни чужденци: фаргани, хазари, агаряни и франки“. Всички се явяват в национално облекло.

Българите са посочени сред местните народи.

...

 

СТАРИТЕ КАРТИ

На карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България).

Картата е "източно ориентирана" - "горе" е изток

Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Цезарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Запазена е в препис от 12 в.

Св. Йероним живее 3 века преди Аспарух.

...

На карта на света от края на 6 век съставена от анонимния Равенски космограф е отбелязано името "bulgare"

И следния текст: "В Тракия и Македония и Долна Мизия само българи живеят". ('Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant'. Ravennati Cosmographus)

Козмографът посочва, че това сведение му е казано от Йордан - готски историк от 6 в. Картата е запазена в късен препис.

...

 

Шлемът на Тервел (реконструиран по негов печат) е еднакъв с парадните шлемове на гетите (северните траки).

 

Оловен печат на Тервел, наследникът на Аспарух

 

 

Изображение на Тервел от оловния печат, който се пази във Вашингтонския музей

източник

...

 

Градежите на "прабългарите" са същите като на траки и даки. Строителния стил на Плиска и Преслав е идентичен на тракийските градежи от Старосел и Костещи (Стара Дакия).

 

Велики Преслав

"Златната черква" във Велики Преслав по план е като повечето "тракийски" храмове - кръгло главно помещение и четириъгълен притвор пред него.

  

...

 

Омуртаг си строи храм-гробница, също както царя-жрец на "траките" гети Залмоксис.

Гетския цар Залмокс - наричан от "траките" и Гебелей (според Херодот) - преживе построява храм-гробница, в който извършва мистерии. Подобен храм-гробница си строи и Омуртаг - според "Търновския надпис" върху негова колона.

...

"Тракийската" могила в Свещари е доизградена от Омуртаг "с подчертано уважение към култа към мъртвите и Залмоксис. Омуртаг се е погрижил не само да я съхрани, но и да я донасипе, за да я направи по-мащабна" - казва историка Йордан Стефанов, директор на музея в Исперих.

"Свещарската гробница" в могилата поддържана от Омуртаг

 

"Тракийски" некрополи се използват и за погребване на българи от ранното и същинско средновековие. Има могили, в които буквално един до друг (в един могилен насип, в един и същ стратиграфски хоризонт!) се откриват гробове датирани от 6 век преди новата ера и 8 в. от н.е.!

Открита е и могила, насипана през VIII-IХ в. от българите, по начин абсолютно сходен с гетския.

...

Външния вид на "траките":

Виждаме го по керамични съдове с картини - с типични елементи, характерни за по-новото време. Било тракийски войн, пастир или друг някакъв персонаж – всичките те изглеждат като днешните. Същият ямурлук, който до преди 50-тина години е носил българския селянин. Същите навуща, носени доскоро от българите. Сходните накити, високият капик и т.н.

Облеклото на "траките" е много подобно на българската народна носия. При женската носия аналогията е абсолютна - дълга памучна риза, над нея фустан, елече и престилка, везани с многоцветни геометрични орнаменти.            Г.Китов, Д.Агре, Въведение в тракийската археология, ИК Авалон, София, 2002 г.

 

Орфей в народна носия:

Носията на Орфей в три цвята - бяло, зелено, червено

 

ПРОИЗХОДЪТ НА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА НОСИЯ

 

Реконскрукция на древна тракийска женска носия - с кройката и шевиците. През Бронзовата епоха в Тракия носят дрехи, които по форма и орнаменти могат да се определят като български.

Съпоставка на орнаменти от Медно-камената, Бронзовата и Желязната епоха на Тракия с типични български орнаменти, които могат да се срещнат по шевици, колани:

      

- Прическа чумбас (перчем), бръсненето на главата и оставяне на опашка - тракийски и български обичай.

Има египетски изображения на траки от XIV-XIII-ти и XII-XII –ти век преди Христа. Бойците са с дълги бели, или пъстри (бродирани) ризи. Главата е бръсната, като са оставени една или три кики.

 

Мъжката тракийска носия от изображения на тракийски мъже от Античността: от мраморни релефи и стенописи може да се види, че дрехите на гетите показват поразителни прилики с различни български носии.
Гетите са имали дълга риза със свободно пуснати поли - това обаче е и български костюм с най-консервативен стил. Наметалата на гетите са заменени от ямурлуци, които са и по-функционални, а самият ямурлук също е тракийски по произход.

Източник - http://sparotok.blog.bg

 

Зейра - ямурлук

Траки, наобиколили Орфей, облечени със зейри

Херодот описва шарените ямурлуци на траките, наричани зейри. Те са дълги до глезените, изработени са от дебел вълнен плат, украсен с единични или двойни цветни ивици. Обикновено зейрите имат прикачена качулка и се закопчават под брадичката.
Други връхни дрехи, споменати от Овидий и носени от гетите в Мизия са кожусите, които еднакво обличали и жените и мъжете.

Червенофигурна атическа ваза – V в. пр. н. е.

...

 

КОНЕН НАРОД

И траките и прабългарите са описвани като конен народ.

Използване за храна на кобилешкото мляко - тракийски и български обичай.

Херодот описва траките като “хипемолгии – пиещи конско мляко” – това е известно и за мизите - и за българите:

Омир нарича мизите "коньодоячи", които се хранели с конско мляко. А като описва извънредната храброст на българите Енодий пише, че що се отнася до храненето, за тях е било достатъчно пиенето на конско мляко.

Образът на "тракийския конник" се покрива почти на 100% с "Мадарския конник".

 

 

Оброчна плоча на тракийския конник - III в., намерена в светилището при с. Езерово, Пловдивска област

Мадарския конник - VIII в.

Владимир Цонев:

Плочките с Тракийския конник и Мадарския конник имат твърде голямо сходство и в коня, и в конника, и в изобразените куче, лъв и орел.

Точно край Мадара са намерени 14 плочки с Тракийския конник. Те се откриват и в цяла Североизточна България - територия, обитавана от гетите - северните траки. Голямата роля на коня в живота на древните българи е добре известна. Същото е и при "траките". Конят е бил погребван заедно със своя господар.

...

 

СВЕТИЛИЩА

- Повечето "тракийски" светилища са използвани и от "прабългарите". Нещо повече - най-голямото "тракийско" светилище в Мизия - Мадара, е и най-голямото "прабългарско" светилище.

...

 

ЕЗИК

 

Един от най-уважаваните археолози на нашето време сър Колин Ренфрю, отбеляза точно и ясно в книгата си: “Археология и език”, че тракийският не се е различавал много от езика, говорен днес в България.
Английският е загубил около 85% от речника си за 1000 години, докато българският се различава от документирания тракийски не повече от 10%.
sparotok.blog.bg

...

 

Ятовата граница е хилядолетна, и доказва местният характер на българското население.

 

 

Академик Владимир Георгиев:

"В дако-мизийския /"тракийския"/ език ние откриваме същото явление, което представя една от най-характерните черти на нашия език, а именно делението на два основни диалекта според произношението на праславянското е (от ие е или оу, ау, ъу). В същност има сериозни данни, които показват, че ятовата граница в общи черти е наследена от дако-мизийския /"тракийския"/ субстрат".

 

Буквата ЯТ е един от символите за пряка наследственост между античните българи /"траки"/ и днешните българи.

Българският ЯТ върху бронзовата "предкирилска" розета от Плиска е изписан цели два пъти.

 

http://ziezi.net/trakite.html

Аймон [Aimwn], - "тракийското" име на Стара планина. В диалектни говори се е запазило до днес под формата Им. Ето къде е заветният Имеон населен с "прабългари".

Средновековното българско име на Стара планина също е показателно Матoрне горьi - Древни планини (или Майчини планини, "родна" планина). А какво e й древното и старото на една планина, заварена от новодошли нашественици (били те "славяни" или "тюркобългари"), та ще я наричат Стара планина? Другото название - Балкан има очевидна близост с нашия етноним.
Д.Делчев, "Хемусъ и Родопи", София, 1925 г. - стр. 3

Има десетки свидетелства, че Стара планина е наричана от античните българи /"траките"/ Аймон, Емон, Емона, Емине -различни форми на Имеон.

Прословутите "проходи на Имеон" през които преминавали често българите са проходите на Стара планина.

...

 

РОДОВЕ

"Прабългарски" родови имена със съответствие у "траките" - Ермиар, Вокил, Дуло, Котраг(ир), унугур, сарагур:

Ерм е тракийско име, то както и Вокил се среща още през 14-ти век преди Христа, Дуло отговаря на тракийката дума ДУЛ-род, наставката "гур" при унугур, кутригур е вариант на споменатата 500 години по-рано наставка  "гер" при тракийските дигери, кимерии, пурогери, другери.

"Прабългарското" име Аспарух, или още Еспор на "тракийски" означава конник - и е сродно с тракийските имена Вед Еспис (сам конник) и Аспар, който е живял в Тракия два века преди Аспарух.

Вокил е идентично на споменатото през 14 век пр.Хр. Вокил.

Телец е сродно на името на мизийския цар Телеф.

Токту е сродно на споменатото през 14 век пр.Хр. Токеу.

Винех е сродно на споменатото през 14 век пр.Хр. Винайо.

Кубер е сродно на Кубаба-Кубела.

 

ТРАКИЙСКИТЕ ИМЕНА СА РАЗБИРАЕМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

А доста се употребяват и днес – Медок–Медко, Бузас-Бузо, Карсимар-Красимир, Беримар-Беримир, Лалас-Лалко, Батас-Бато, Котус-Котьо, Балей-Бальо, Вендис-Венда...

...

 

ПИСМЕНОСТ

 

 

Съществуват 42 успоредици между тракийските линеарни писмености и руните на старите българи.

Ако на руните от розетата от Плиска се даде стойност на тракийски линеарни знаци, се разчитат български думи като лоно, лепи (хубав), пек (жега)...

Траките са белязвали конете си с тамги - както са правели и старите българи.

 

 

 

 

 

ОБИЧАИТЕ НА "ТРАКИ" И БЪЛГАРИ

 

КУКЕРИТЕ В АНТИЧНОСТТА

Сведения за кукерски игри през IV век намираме в житието на светията Дазий.

В “Медното гумно” на проф. Иван Венедиков обичаите ни са описани добре.Той посочва местния им "тракийски" произход.

 

Наследството от древността

Митко Белчев

Дионисиевите празненства на пеласгите и траките съществуват и днес - Трифон Зарезан. Обичаи от Дионисиите са типичните напивания, поливане с вино, избирането на цар, возенето му на колесар и др. Тракийското (предгръцкото) име на Дионис е Загрей.

Най-яркото свидетелство от онова време е нестинарството.

...

 

ДЪРЖАВНА ТРАДИЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО

Липса на кастова система и при "траките" и при "прабългарите":

В тракийските царства на престола сяда най-уважаваният, а не се наследява (според Фол).

През 10 век България се дели на "комитати". Цар Самуил е син на комит Никола - това не е наследствена титла на феодал - а административен пост - областен управител. Той не се предава по наследство - комитите се назначават. На българския престол не се спазва правило за унаследяване. Владетелите посочват рода си и се гордеят с него, но унаследяване на трона от баща на син, макар и срещано, не е задължително.

Липсата на робовладелство

Древните траки са били свободолюбив народ и никак не са долюбвали робството. Робовладелството не се наложило в бита им. И древните българи не са имали робовладелство. По традиция и в Търновската конституция е записано, че робът стъпил на българска земя автоматично става свободен.

...

 

Общи черти от бита, религията и бойното дело на "траки" и "прабългари":

- Днешните български народни инструменти кавал и гайда са всъщност "тракийски".

- Ритуално пиене от чаша-череп на противник - тракийски и български обичай.

- Цял свят знае, че киселото мляко е български патент, а според античните автори, "траките" са правели кисело мляко.

- Огромна част от митологичните сюжети и персонажи в българския фолклор не са "славянски", нито пък "тюркски", а "тракийски".

Император Траян завладял "тракийския" народ даките през 106 г. В много български апокрифи, народни приказки и песни, присъства образът на Цар Траян. Абсурдно е да се смята, че някакви пришълци ("тюрки" или "славяни"), ще пазят така упорито - десетки векове - спомени за събития, които не ги касаят.

- Боини похвати - нападение с отстъпление и въвличане на противника в засади.

- Принасяне на жертви - коне и кучета.

- Тотем на гетите и мизите е бил вълкът (столица Даусдава - "Вълчи град"). Същото важи и за "прабългарите".

- Власт над природните стихии на жреца владетел.

- Тракийските войски били облечени с брони. Множество средновековни автори твърдят същото и за "прабългарите", дори се смята че бронята е "донесена" в Европа от "прабългарите".

...

 

БЪЛГАРСКИ БЕЖАНЦИ В АНТИЧНОСТТА

В ирландската митология векове преди Христос един народ избягал от гръцко робство и се преселил в земите на днешна Ирландия. Той се наричал "Фир Болг" - Народа Болг, Хората на Болг. Това се разказва в средновековната ирландска "Книга на нашествията".

Ирландските саги разказват, че Фир Болг напускат Тракия, че Хората на Болг бягат от гръцко робство и доплават до Ирландия. 

Народът Болг е известен с това, че донася на Британските острови ритуала за влизане в битка с тъпани и гайди.

Столицата на Фир Болг се наричала Тара

Старобългарската дума "Тарно" означава крепост.
Някои от имената на кралете на Фир Болг - Ган (Ганьо), Беоан (Боян, Баян), Умор, Бурис (Борис).
Женски имена са Етър, Ануст, Кнука.

Според Encyclopedia of the Celts - Енциклопедия за келтския свят - "Fir bolg" е равнозначно на "fir vulag". "Vulag" очевидно е гръцка транскрибция на името.

 

History of Ireland:
Пише за Murtagh MacLoughlin (българското име Омуртаг)

Murtagh
Древноирландско име - името на българския владетел Омуртаг.

The Mythological Cycle
Един от владетелите на Fir Bolg се нарича Semion Mac Stariat.

Ugaine Morе
Древен ирландски владетел от българската династия Угаин.

В ирландската история откриваме още и владетел на име Ugain Mor, погребан в 570 пр.н.е. в Cruachan, което име съвпада с това на древнобългарския владетелски род Угаин.

Смертул
Според староирландските саги - бог на смъртта при народа Болг.
http://ziezi.net/trakite.html
 

Buain
Ирландското име Buain (Bolg Mac Buain) в превод означава бия, побеждавам. То отговаря на българското Боян - буен, боен.

The Cathmhaol or Battle Champion of Ancient Ireland:
Bolg Mac Buain притежавал меч наречен Calad-Bolg. У българските възрожденски историци Колад е древен български владетел.

Borrisokane, Borris, Borris-Idrone, Borrisoleigh, Borris-in-ossory
Ирландски селища с българското име Борис.

Знаме на ирландската фамилия Болгер

...

 

НА ДВА КОНТИНЕНТА - НА БАЛКАНИТЕ И В АНАТОЛИЯ

 

Глава с чумбас от неолитно селище в Невали Кори, днешна източна Турция. Близки родственици на пелазгите са населявали и Мала Азия. (Виж Българите в Мала Азия от древността)

 

Броят на днешните потомци на българите в Анатолия възлиза на няколко милиона.

Колев, Йордан. Българите извън България. ТанНакРа, ISBN 954-9942-73-2, 2005

 

През XIII век охридският архиепископ Димитър Хоматиян описва, че българи са живяли в Мала Азия още преди времето на Александър Велики и от тези българи е родом Св. Климент Охридски.

 

 

Кратко житие на Климент Охридски:

"1. Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи*, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.
2. Преподобният мъж водел произхода си оттам."

 

Мизия в Мала Азия:

Витиня в Мала Азия (голяма област в Мала Азия в античността носи българското име "Витиня" - също както и местности у нас и днес)


 
Пруса (Бурса) - Анатолия

Още един пример от старите историци, че Мала Азия и Балканите са неразривно свързани - общ свят на родствени жители:

Евсевий Йероним - "Мизия, провинция в Азия (между Фригия и Витиня). Има обаче и друга провинция със същото име при река Дунав. Има писатели, които казват, че от Европа са преминали мизи, бриги и хуни и че по тях в Азия са назовани мизите, фригите и витините."

 

БЪЛГАРИТЕ ПЕОНЦИ ПРОИЗХОЖДАТ ОТ АНАТОЛИЯ

Друг пример са пеонците, които според старите историци са българи:

Техни родственици са меонците в Мала Азия. Според днешните историци, балканските пеоните са меонски преселници:
Предполага се, че около 1500-1200г.пр.Хр. пеонците са живели в Мала Азия (древна Лидия) под името Меонци (Меония). След преселение на народите, настъпило около времето на Троянската война (1245/35 г.пр.Хр.), много от тях се заселват на Балканския полуостров.

...

 

Турският историк проф. д-р Зеки Веледи Тоган за древността на българите в Анатолия:

 

"Когато скитите идват към Източна Европа, те прогонват кимерийците - които живеят в Северен Кавказ - към южната част на Кавказ и към Мала Азия.
Гръцкият автор Прокопий показва тези кимерийци като прадеди на по-сетнешните българи. Подобно на това и иранско-хазарското предание говори за кимерийците като прадеди (деди) на българите...

M.И. Артамонов отбелязва:
"От древноизточните извори е известно, че кимерийците са се появили в Мала Азия в 20-те години на VIII в.пр.Хр." В такъв случай може би ние би следвало да отнесем тази първа поява на прадеди на по-сетнешните българи в Анадола около това време."
   източник

Град Анкара е основан от българи. В летописа на Абу Мансур ал Хазини "Забележителните дни на селджушката държава", също и в Летописна бележка за Санджар, управлявал от 1117 до 1157 г., се споменават "славянските" /славянски в кавички, защото става дума за сакалибски, сиреч български/ страни Сувар, Булгар и Анкара.

...

 

ВЛАДЕТЕЛИ НА ДАКИТЕ (ГЕТИТЕ)

Залмокс (Гебелей) - цар-жрец и тракийски герой (гръцката дума херос е производна от тракийското геро, герой)

Орол (Орел) - 2 век пр. Хр. "Тракийската" дума "орол" означава орел, според акад. Вл. Георгиев. Неговото име отговаря на българските Орльо, Орлин.

Буребиста - 1 век пр. Хр.

Скорил - 1 век пр. Хр.

Котис - 1 век пр. Хр. "цар на гетите" (според Светоний), "цар на траките" (според Овидий).

Скорило - 1 век, баща на Дечебал. Името отговаря днешното българско име Скорил и има за корен "тракийската" /българска/ дума "скор" - бърз. Наставката "-ло" се среща и в други български имена като Ивайло, Борило.

Дечебал - управлява от 86 до 106 г. Старите български историци го сочат за български цар - "История во кратце..." на йеросхимонах Спиридон. Той е записан в списъка от "славянски князе" на възрожденеца поп Йовчо Тревненски под името Декефал.

СПОМЕНИ ОТ ПРЕДИ АСПАРУХ

За Дечебал има спомен в нашия фолклор. В Българската митология има един легендарен обзраз - Дете Големеше.

Така царя-защитник на Балканите е останал в нашия фолклор - като Дете Бал ("голямо дете" или "дете владетел") или Дете Големеше. Името "Дечо, Дечко" отговаря на името Дече Бал.
Това не е единствен случай, когато в българските народни предания се разказва за лица и събития много по-стари от "идването с Аспарух". Така е и с "Цар Траян" (римския император - врагът на Децебал) - образа му е ярко запазен в българския фолклор. Образът на Траян в нашия фолклор не е привлекателен. За завоевателя ние имаме саркастична приказка - "Цар Траян има магарешки уши". Вероятно тя е имала някакъв конкретен злободневен повод.

Вежин /Дион Касий, Римска история/ - дакийски първенец, втори след владетеля Дечебал - разпространено име сред българите - Вежен, Вежин, Вежинов. източник

 

Старата столица Върхели - с градеж и аритектура същите като на Плиска и Преслав

 

Столицата на Дечебал - Върхели под обсада - от колоната на Траян

Цитаделата на града била изградена от добре подредени каменни блокове - също като "прабългарските" градове

САРМИЗЕГЕТУСА - СТОЛИЦА НА САРМАТИ И ГЕТИ

инж. Емил Живков

Древния град Върхели в Централна Румъния днес е известен и с името Сармизегетуса.
Намира се в област, която се нарича Градище, в планина с името Оръжие.

Изглед:

Път изграден от каменни квадри - абсолютна аналогия с пътя край Плиска.

Пътят във Върхели:

 

 

 

Обрядни кръгли съоръжения във Върхели,
подобни на откритото в цитаделата на Плиска

 

 

Каменни стълбове в правилни редици край Върхели - същите като така наречените "девташлари" край Плиска:

 

За сравнение: девташларите край Плиска

 

Народни носии на населението около Върхели (Сармизeгетуза) днес:

 

Около Върхели е останало компактно българско население, което не е напуснало земите си при агресията на Траян. Доказано е по археологически данни присъствие на българи в близост до районите на разрушената столица Сармизегетуза в началото на IX век.

...

Йоан Антиохийски (7-8 в.) пише, че около 480 г. византийският император Зенон се принудил да се съюзи с “тъй наречените българи”, които живеели между Цариград и Адриатическото крайбрежие. Той се обърнал към Сабиниян Велики, воеводата на Едеса (Воден).

...

Придворния историк на готския крал Теодорих епископ Енодий Тицийски, живял през втората половина на 5 век и началото на 6 век, пише, че в 504 г. Гърция (Византия) започнала война със своите българи, защото искала да ги подведе под опекунство. Енодий е съвременник на описваните събития.

...

В Хрониката на владиката Йоан от Никиу от 7 в. Мизия е наречена "провинция България". Там се казва, че роденият в Залдаба, днес Шумен, Виталиан се надигнал (516 г., сподер други - 514 г.) против император Анастасий и след битка с ромейския военачалник Кирил, Кирил се оттеглил във Варна, а Виталиан останал в провинцията България. (H. Zotenderg, Jean, eveque de Nikou, p. 378)

Йоан Никиуски не само нарича Мизия с името България, но казва и че България е била римска провинция.

Събитията описва и византийския летописец Теофан: през 514 година Виталиан въстанал против имп. Анастасий и армията му се състояла от българи.

Това се потвърждава и от Константин Багренородни, който пише, че до император Хераклий (610-642) България се е намирала под римска власт.

Той пише още за времето на Хераклий: "Когато България се намираше под римска власт, умря князът на сърбите, който бе избягал при императора."

...

 

Дълго време официалните византийски (гръцките) историци наричат българите с "официалното" име "мизи".

В краткото житие на Св. Климент Охридски (наречено "Охридска легенда") охридският архиепископ Димитрий Хоматиан казва: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи..."

Прочутото обвинение на имп. Роман Лакапин срещу Симеон е: „мизиец обладан от скитско безумие”. Мизийците са омразни за гърците, понеже това са племената пелазги, срещу които данайците (гърци) воюват от векове и заради тях днешните гърци не могат на навлязат в континента.

...

 

Старите български историци от 9 век считат, че "скити" е прозвище за българите: “Хронография" на Йоан Малала е преведена на български по времето на цар Симеон. Навсякъде в съчинението българския преводач е заместил “скити” с “българи”.

...

 

Византийските хронисти Йоан Скилица и Георги Кедрин, съобщавайки за разгрома на византийците при реката Ахелой в 917 г. от цар Симеон, злобно пишат: “не българинът, а МИЗИЕЦЪТ СИМЕОН РАЗГРОМИ ВОЙСКАТА НА ХРИСТИЯНИТЕ (РОМЕЙЦИТЕ) СЪС СВОЙСТВЕНОТО МУ СКИТСКО БЕЗУМИЕ". Скилица нарича Симеон мизиец, защото българите са мизи, какъвто е и той. И още нещо важно - приписвайки на цар Симеон “скитското безумие”, се отъждествяват траките и скитите в лицето на българския народ. Здравко Даскалов

 

...

 

Лъв Дякон (византийски историк от 10 век) упорито нарича българите мизи:

Траянови врата - в този проход е победата на цар Самуил над ромейската войска. Лъв Дякон пише:
"Армията пресичаше една гора и пълна с големи дупки долина. Армията тъкмо я премина, когато МИЗИТЕ атакуваха ромеите и като убиха много войници, взеха императорската палатка, взеха съкровището и обраха всичко."

Докато сме под византийско робство, гръцките летописци и византийската власт отново предпочитат да наричат българите "мизи".

...

 

БЪЛГАРИЯ - ИЗВЕСТНА СТРАНА НА БАЛКАНИТЕ В КЪСНАТА АНТИЧНОСТ

 

По това време - 4 век - латинските и византийските автори започват наред с официалното име "мизи" да наричат българите и със собственото им "простонародно" име.

И посочват, че сме стар народ и страна на Балканите. Те използват израза "тъй наречените българи" и уточняват, че по-рано българите са наричани по друг начин - мизи и др. Също и че българите са старите мизи.

Римския историк от 6 век Касиодор пише, че българите са стар мизийски или илирийски народ. източник

Енодий Тацийски също пише че българите са стар мизийски или илирийски народ. източник

И двамата учени - Касиодор и Енодий - живеят преди Аспарух.

Затова и някой автори /Теофан, Йоан Антиохийски/, когато говорят за българите в V век, използват израза "тъй наречените българи" - защото етнонимът "българи" явно и в V век е ползван сред народа, а гръцките и латински хронографи и летописци са ползвали друго "официозно" име (мизи).

Мизите (Mysi, Moesi) са стар тракийски народ в областите между Дунав и Стара планина, а също и в егейския бряг на Мала Азия. Населявали са днешна северна България. В Мизия са били и четирите стари български столици Плиска, Преслав, Търново и Видин.

Древногръцкия географ от 1 век пр. Хр. Страбон е категоричен: мизите в Мала Азия - казва той - са траки.

Видният римски църковен писател от 9 век Анастасий Библиотекар съобщава, че след разделянето на Римската империя през 364 г., "българският народ връхлетял и заел всички страни по Дунав".

Той пояснява, че "българите обединили своето отечество, съгласно родственото им право". Тези провинции били "двата Епира (Стария и Новия), цялата Тесалия и Дардания".

Ето какво пише един византийски император през 10 век - Константин Багренородни - за събитията при преместването на имперската столица в тракийския град Бизантин от Константин Велики:

Императорът Константин, ...поради нападенията на българите направил от Тракия особена тема /област/ (за защита на Цариград)“.

http://www.kroraina.com/g_cenov.html 

Той разказва, че причината била, че българите създавали проблеми в провинцията и императорът за излизане от ситуацията, дал на Тракия автономия.

 

В своя "Неделник" Софроний Врачански пише за времето на римския император Константин:

"Втори бой направил цар Константин с Византия и като обладал България, взел Византия и пренесъл своята столица от Рим във Византия около 330 година подир Христа, и нарекъл Византия Константинопол на своето име." http://ziezi.net/trakite.html

(Софроний е точен: отначало имп. Константин няма контрол над източната част на империята - тя е под властта на съимператора Лициний. Константин я превзема след няколко битки срещу Лициний.)


 

В съчинението за “Готските игри”, съставено от самия Константин Велики или по негова поръчка се описват коледните приеми и празненства на ромейския двор и развлеченията след пиршеството – музика, песни, театрални представления. На шестия ден на празниците се устройва закуска, на която се поканват „българите, сините (вандали/венети), зелените (гърци) и разни чужденци: фаргани, хазари, агаряни и франки“. Всички се явяват в национално облекло.

Българите са посочени сред местните народи.

 

император Константин І Велики - 4 век

(мозайка от "Св. София" в Цариград)

...

АКВЕДУКТ ОТ БЪЛГАРИЯ

Емил Живков:

Анонимен автор разказва за водопровод, прокаран от император Валент (или от Константин). Акведуктът вземал води от територията на България.

 

The Aqueduct of Valens

Дългият 150 км водопровод взема води от района на град Визе. Това е столицата на последните одриски ("тракийски") династи (парадинасти). Анонимният автор слага знак на равенство между земите на одриската столица Визе и България.

De aqueductis e Bulgaria devectis. Анонимен автор. Старините на Цариград. ГИБИ т. ІХ

 

Карта на акведукта и каменната стена, която император Анастасий изгражда през 515 година, за да защити Константинопол от българите. Английски археологически сайт

...

ВЕК И ПОЛОВИНА ПРЕДИ АСПАРУХ РОМЕИТЕ СТРОЯТ ГОЛЯМА СТЕНА, ЗА ДА СЕ ПАЗЯТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА

Anastasian Wall Project

Прочутата Дълга стена се издигала пред подстъпите на Цариград  - на мястото на линията Чаталджа - от Черно до Бяло Море и дължината и била 70 км. Тя е построена през 515 г. от император Анастасий, за защита от българските войски - пише византийският хроникьор и теолог от XII в. Йоан Зонара.

Павел Дякон, Готфрид Витербски, Алберт Кранц и Павел Емилий пишат, че българите, които ЖИВЕЕЛИ ОКОЛО ДУНАВА, в 450 г. нападнали краля на лангобардите Агилмунд, убили го и разбили лагнобардите.

източник

Комес Марцелин пише, че патрицият Цита бил разбит през 535 г. край р. Янтра в Мизия от българи, та едва избягал през шипченския проход към Цариград.

...

ВЪНШНИЯ ВИД НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

 

Изображение на слуга, който носи панталоните на господаря си - гробница от IV век, в Силистра. Панталоните са необичайно облекло за римляните. Носели са ги "траките" и българите.

 

Омуртаг с панталони.

 

Одрински жител - с панталони - изобразен в гробница от IV век преди Христа.

...

 

БЪЛГАРИ НА РИМСКИ ПРЕСТОЛ

 

http://sparotok.blog.bg

Роден през 173 година в Северна България.

Баща Мичо, майка Абаба. В името си като император е заложил българската година на възкачване "Вер". През три годишното си управление (235-238) не стъпил нито един път в Рим. Резидирал в Мизия. Българските Възрожденски автори споменават Максимин като "български кесар" (Зографска история).

 

ВЕТРАН

Ветраний е роден в Мизия, която по негово време се нарича България. Този владетел дори не е благоволил да промени името си, за да е по-приемливо в Рим. Ветран идва от старобългарската дума ветръ – вятър.

ЮСТИН

е тракиец, който благодарение на бързата си кариера в римската армия става император в Константинопол, а по-късно подпомага възкачането на племенникът си Юстиниан на престола.

Авторът на Зографска история го приема за българин по род.

 

ЮСТИНИАН ВЕЛИКИ - УПРАВДА

Юстиниан в българските жития се отбелязва като „св. благоверни цар Управда – Юстиниан”.
Името Управда, според житието „Vita Justiniani”, е рождено име на император Юстиниан.

На изображенията му носи корона в три цвята - бяло, зелено, червено.

Леля му се нарича Любкиня. Българин по род според Зографска история.

Марнавич в анонимната биография на Юстиниян I (1621 г.): "Сардика с течение на времето получи днешното си име София от храма на Юстинияна. Пред вратите на казания храм Юстиниян въздигна хубав саркофаг на светейшия мъж Богомил или Домнион."

 

 

 

Черквата "Света София" в Сердика - построена (или пристроена) от Юстиниян Управда, където той е погребал своя учител, Сердикийския епископ Богомил

В Зографска Българска история пише, че Максимин Трак е българин, а също така императорите Юстин, Юстиниян/Управда и др:

Кесари от болгарите

...

 

Антропология и генетика

http://www.trakobulgarica.hit.bg

Черепно – костната структура на древния човек по нашите земи и тази на съвременния му наследник съвпадат, според научно изледване основано на ДНК анализ на различни народи и етноси, търсещи вероятни близости финансирано по програми от ООН.
Последните антропологични археологически податки говорят не само за това, че древният българин по никакъв начин не е и не може да бъде тюрк, но и за това, че неговата костно-черепна структура е близка не само до съвременния субект, но и до този от древността по нашите и съседните на нас земи.

...

В пътуванията, премеждията и проповедите из българските земи Св. Апостол Павел е придружаван от Тимотей и своя местен балкански водач на име Сила.

Християнизацията и евангелската проповед са продължени и от Св. Апостол Ерм - един от седемдесетте Апостоли на Исус.
Апостол Ерм е епископ на Филипопол (Пловдив) и основава християнски общини чак до Черно Море.
Името на владиката Св. Ерм и старобългарската фамилия име Ерми са от един произход.

Апостол Ерм - закрилник на Пловдив

...

 

НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

д-р Ганчо Ценов

 

 

д-р Г. Ценов

Апостол Павел дойде заради македонците в Европа. Ако тези македонци живеят в лицето на днешните македонци, които се казват българи, кой покръсти тогава българите?
Ако ап. Павел говори в 3 гл. Колос. за скити, ако старите цъковни историци пишат, че скитите били покръстени от апостолите и ако хуните, или българите, се считат за скити, кой покръсти тогава българите?
Ако българите са мизи, а мизите бяха покръстени от апостолите, кой покръсти тогава българите?
Ако хуните, които основаха българската държава, бяха още в 4 век християни и издействаха създаването на независимата Охридска архиепископия, може ли да се казва, че тези хуни (българи), били покръстени едва от “хан” Борис в 9 век?
Всичко това може да твърди само онзи, който не е проучвал тези работи или пък който е негоден за научна работа.

...

 

Древнобългарски азбуки

Кой е съставил кирилицата?

Св. Кирил съставя друга азбука - глаголицата.

През 4 век в българските земи един християнски епископ - Урфил - съставя азбука и превежда Библията на нов език - "готски". Германия го почита така, както ние почитаме Кирил и Методий - като създател на германската писменост и основоположник на германската литература. Но ...

В Германия тази азбука не се използва. Използваме я ние в България, където е съставена, използва я и Източна Европа.

"Готска" азбука на Урфила

 

Кирилица

...

 

Печатът на Тервел с християнски символи и надпис:

"Богородице, пази кесаря Тервел"

Доказани християнски владетели са и Пресиан и Омортаг

 

БЪЛГАРСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ ОТ 4 ВЕК

През 377 г. голям брой християни от местното население са третирани от „православната“ църква като еретици, започват масови гонения. На 26 март 378 г. 26 християни са изгорени край Одрин. Ввпоследствие са обявени за мъченици: поп Верко, Авив, Иской, Сила, Фильо, Ана, Ала, Лариса, Мика, Анимиса и Гатя, Сава „войн готин“, презвитер Батуш и др.

Одринци вдигат голям бунт. Начело са някои от водачите „еретиците“ - Сърд и Коля (пише Амиан Марцелин - съвременник - ок.330 - ок.395). Към тях се присъединява цялото население в централната част на Балканския п-ов. На помощ на разбунтувалите се идват и техните родственици отвъд Дунава. За това въстание против римляните и гърците Йордан пише (De Get. 24. 140), че мизийските готи, т.е. гетите, "въстанали и заели Тесалия, Епир, Ахея и Панония".

Чак по времето на цар Симеон (след фалшивото препокръстване на Борис) византийският автор Дафнопат ясно заявява, че българите са от друга християнска вяра.

...

 

ЗАПАДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХРИСТИЯНСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ

Френските историци византолога Шарл Дюканж (1610–1688), Льо Киен и др. започват списъка на архиепископите на България с Протоген Сердикийски (Софийски), който живее по времето на Константин Велики – 4 в.

В тяхно време още не е била наложена версията, че българите сме късни пришълци в България.

Шарл Дюканж

(1610–1688)

Дюканж, Шарл - френски учен от ХVІІ в., един от първите византинисти в света.

Един от най-големите византолози и и един от най-големите изследователи на историята на България.

За Дюканж Българската църква започва поне от 4 в . - с българския архиепископ Протоген Сердикийски (Софийски).

Изворът „Списък на българските архиепископи” от 12 в. е известен като „Дюканжов каталог”. Той е открит и публикуван от него, но е много по-ранен:

 

 

Проф. д-р Петър Коледаров: „Дюканжов каталог” - съставен към средата на XII в. „Списък на българските архиепископи”.

http://www.promacedonia.org/statii/mp_1991_1_koledarov.html

...

 

Седемте гетски ("тракийски") племена, които влизат в Българската държава в ново врими се превръщат в "Седем славянски племена". Венетите - стар "тракийски" народ - се преобличат в нови дрехи - и стават западен клон на славянството. На славяните се измислят божества - повечето са стари богове от тракийския пантеон. Преди да стане славянски бог Перун е тракийски. И на други позабравени богове им е намерено ново призвание.

Д-р Ганчо Ценов:

Гетите, хуните или славяните според по-старите автори се били състояли от седем племена, а Теофан и Никифор пишат, че Българската държава е била основана от седем славянски племена. Впрочем, Теофан нарече седемте гетски племена веднъж хуногундури, а друг път славяни.

Изяснява се, че за старите автори "склавините" не са някакъв отделен етнос - а още едно прозвище на населението по Дунава. И по стар гръцки обичай - пак обидно. Sclavi - роби (латински).

 

МИТЪТ ЗА СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК

В Библията: „в начале бе слoво”. Оттук идва и слoвенския език - Кирил е доказал, че българския език е също от Бога и е разбил триезичната догма.

Защо си приличат източноевропейските езици. Има ли славянски езици?

Факт:

Има една страна, чиято култура и влияние се разпростнанява над цяла Средна и Източна Европа и един език, който е международно разпространен наред с латинския. Тази страна е България и този език е българският.

Ако има една група езици, то тя следва да бъде кръстена на първият писмено засвидетелстван език от тази група. Първият писмено засвидетелстван език от въпросната група езици е БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК.

Какви са Кирил и Методий по народност?

В “Кратко Кирилово житие” четем, че Кирил е „родом сын Блъгаринь". В служба на Кирил в Скопски миней четем – „и книгами блъгарскыми проиде и до Рима же дошедь”.

В сръбските учебници пише, че те са българи.

През 19 век, руският учен Первольф открива и публикува чешко житие, в което Методий се нарича СТРАХОТА - чисто старобългарско име. Това тогава се е отрекло като фалшификация. Обаче през 1997 г. Божидар Димитров откри във Ватиканската апостолическа библиотека една средновековна хроника на италиянски език, в която Методий също е наречен СТРАХОТА.

...

 

ЛЕГЕНДАТА ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА АСПАРУХОВИТЕ БЪЛГАРИ

 

Кой е истинският автор на историята за преселението?

ДОСТОПОЧТЕНИЯ БЕДА

Беда Достопочтени - 7-8 век

 

Легендата за хилядите километри пътешествие на Аспарух се оказва "странстващ сюжет" с неопределим първоизточник, който обаче поразително заляга и в легендите за заселването на саксите в Британия.

Следващите, трагични за официалната ни история редове, показват, какви ги е забъркал "бащата на Българската история" Васил Златарски - "сценариста" на версията от филма "Хан Аспарух", така както всички сме го гледали...

Действието в британската версия се развива в средата на V в., а моментите трагично съвпадат до подробности като:

http://www.math.bas.bg/~tabov/oldbul.html

-  Саксите са били изгонени от родните си земи, както и "прабългарите";

- предприели са дълъг поход на запад, както и "прабългарите";

- намерили са временно убежище на остров, както и "прабългарите";

- островът на саксите и островът на "прабългарите" са свързани с едно и също латинско име - "Ангулус";

- островът на саксите се е намирал в Дания, а островът на "прабългарите" - на Дунав (на ангийски Дунав е Danube и е съзвучно с "Дания");

- от Оггул саксите започнали успешно завладяване на обширни територии в Британия, а "прабългарите" от Онгъла - на обширни територии от Византия;

- първоначалното заселване на саксите било в околностите на стар римски защитен вал; такъв римски вал има и близо до "Дунавския Онгъл" ("Валът на Траян");

- саксите идват от Германия, а водачът на българите Исперих носи име с германско окончание "рих".

И така, един и същ разказ за преселване в някакъв "ангулус" - с незначителни деформации на имената и украсен по различен начин с второстепенни подробности от местната британска и българска историческа реалност - е вплетен в старите истории на Англия и България. В подобни случаи казваме, че това е "блуждаещ сюжет" - повтаря се тук и там и обикновено е трудно да се установи откъде произхожда.

Йордан Табов - Старите българи

Английската версия е записана от Достопочтения Беда през 7 век.

 

ОТКЪДЕ Е ДОШЪЛ АСПАРУХ?

Аспарух управлява земите по северния бряг на Дунав. Предците му също управляват земите северно от Дунав. Това, което прави Аспарух е да пресече реката. Това пишат древните български хронисти: в "Именника на българските князе".

В него черно на бяло пише, че петима владетели управляват от другата страна на реката Дунав. След това Аспарух идва на юг от Дунав:

"Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото и досега."

"Именник на българските князе" (публикуван под името "Именник на българските ханове", въпреки че в него не се говори за никакви ханове).

Дакия е под римска власт само 170 години - след това римляните са прогонени. Вероятно около 168 година частично е възстановена българската държавност (със столица в Дакия) след като българските земи за били завладяни от Траян в 106 година, при победата му над българския владетел Децебал.

Сред траките-даки е имало социално деление на две основни прослойки. Външните различия са били именно прическите - едните са поддържали косата си дълга, а другите са бръснели главите си.

...

 

ИМЕТО ИСПЕРИХ

Емил Живков

АСПАР РУХ е български владетел, чиято резиденция е била отвъд Дунав, вероятно в Дакия или Приазовието, но той няма връзки с волгокамските българи, защото техен владетел е бил брат му КОТ РАГ или КОТ РИХ.

И двете имена АСПАР и КОТ са доказано древнобългарски. На историята са известни дузина български владетели КОТ, записани на гръцки като КОТИС.

Формата на известната "тракийска" благородническа титла в различните езици е различна - REX - на латински, РИХ - на български /гетски/, РАГ - или "рагес" на гръцки, РАНГ на новобългарски.

Името АСПАР е гетско /готско/ и е засвидетелствано двеста години преди АСПАР РИХ.

Ето как е изписано името на Аспарух в "Именника на българските князе":

ЕСПЕРЕ РИХ

Име + благородническа титла.

Българският владетел Еспер (Аспар, Еспор) е носи тракийската благородническа титла РИХ - името на Аспарух е двусъставно "тракийско" име.

Името на този български владетел е познато в средновековната българска апокрифна литература и под формата ИСПОР ЦАР - още едно доказателство, че няма нищо тюркско в името на Аспарух, а напротив - чисто българско антично име и чисто българска антична титла РИХ.

Подобни са титлите и на други български гетски владетели като ТЕОДОР РИХ, ХАЛА РИХ, ТЕЛЕЦ РИХ и т.н.

...

ПРИ КОГО ИДВА АСПАРУХ

Христо Маджаров: "Пришълец ли е Аспарух на Балканите"

Паисий и отец Спиридон говорят за паметната битка край Одрин в 378 г., където заедно с хуните българите разбили 80 000 византийска армия и император Валент.

Марк Аврелий Касиодор (468 – 575 г.) (чрез Мавро Орбини) свидетелства, че българите, живеещи около Дунав, в 450 г. разбили лангобардите.

Латинският писател Енодий Тицински (473-524 г.) говори, че преди Теодорих Велики да ги разбие (към 490 г.), българите били непобедими и владеели всичко, включително Среден и Долен Дунав и Черноморските пространства.

Свидетелство на съвременник на Аспарух

681 г. - в Цариград се провежда "Шестия църковен събор". Пред събора застава един сирийски свещеник и казва на всеослушание буквално следното:

16-то заседание, състояло се на 9 август 681 г.

„Казвам се Константин. Презвитер съм на светата божия църква в Апамея, в провинция Втора Сирия.

Дойдох при вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още отначало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли."

Петър Петров: "Образуване на българската държава"

Т.е.:

- България през 681 г. е съществуваща страна на Балканите, а не новозаселено племе.

- Българите през 681 г. са народ, който живее на Балканите, а не някаква новопристигнала орда.

- Българите не са езичници, а християни, които от по-рано участват в църковните борби във Византия.

Те са сред противниците на монофизитите. Монофизитите оспорват, че Христос има и човешка природа. Те са религиозна партия, която през някои периоди има свои императори и патриарси в Цариград.

...

Има доказателства също, че Аспарух е дошъл отсам Дунава с не по-малко от 800 хиляди души, за да освободи българите от византийско робство. Някои от тези доказателства (каменна плоча с надпис от Плиска) бяха унищожени от руски учени. - проф. Крум Балтаджиев - "Фалшификации и манипулации на българската история"

Comments: 8
 • #8

  CABOB (Saturday, 20 January 2018 13:38)

  Имам под ръка много добри психиатри, мога да ти препоръчам някой?

 • #7

  kkk (Monday, 31 July 2017 09:23)

  Прекалено много глупости за един ден

 • #6

  де го чукаш де се пука (Friday, 23 December 2016 23:28)

  Щом българите сме траки, то скопяните са прави - там никога не е имало траки а македонци.
  Защо обаче и у нас и в Македония, пък и в Сърбия, пък и в Хърватия, пък и в Босна пък и в Полша, Чехия, Моравия, Словакия, пък и в Румъния, Русия, Украйна има огромен превес на славянските названия на местностите. Защо се срамите от славянския си корен. Какво са направили траките - гледате техните съкровища и се тракеете, а не знаете о невежи, че съдовете са правени в Мала Азия. Няма нито едно доказателство че траките и българите са едно, освен да цитирате средновековни историци, които са невежи подобно на вас и бъркат народите. Прабългарите са дошли тук защото и днес в Афганистан има същия конник като мадарския, и там има населени места наречени Варну-Варна и Шуманай-Шумен, тоест хората са си пренесли имената тук. Но понеже съм рус, не виждам как да не съм славянин, със светла кожа, сини очи, та не виждам въпреки рецесивността на гените как да не съм славянин. Ромите приемам да се имат за ковачите от прабългарската армия. Ако не са били морето славяни, от които например е останала иднодръвката лодка в историческия музей от Черно море, днес да няма и България, както са изчезнали всички номадски племена и Българии, а до днес са останали само България тук и Унгария, която се е опряла на панонските славяни.

 • #5

  Снежана Живкова (Sunday, 24 July 2016 17:18)

  Здравейте, чета с интерес всичко, написано от Вас, и в случая отдавна искам да разбера откъде сте копирали мозайката с Орфей, облечен в дрехи бяло-зелено-червено. Въпреки че пишете - свържете се с мен, не можах да видя никъде емейл, на който да Ви пиша. Искам да напиша нещо за цветовете на българското знаме и трябва да цитирам достоверен източник за мозайката с Орфей.
  Благодаря предварително.

 • #4

  Павел Стайков (Wednesday, 06 July 2016 14:31)

  Открит е произходът на прабългарите и хуните:
  http://bulgariansorigin.blogspot.bg/ (на български)
  Origin of Bulgars and Huns :
  http://hunnobulgars.blogspot.bg/

 • #3

  bgpobeba (Wednesday, 23 March 2016 13:36)

  Така е. Голям народ сме но ни разделят на партии и ,,тракийски" племена а всяко царство което се разделя запустява. Ние сме коренното население на балканския полуостров. Гърците и турците са дошли и са ни загабили земята - и затуй са наши изконни врагове.

 • #2

  Тракиец (Tuesday, 08 March 2016 07:11)

  Спарта, Атина, Тива, Троя, Византион и др. са си "тракийски" градове попаднали под данайско управление , след миграция на данайците към Европа (1000 год. преди Н.Е.). Данайците при миграцията си са следвали гениален план за завземане на държави, чрез конспиративна подмяна на правителството на съответната държава, без жителите и да подозират нищо. Така жителите и се превръщат неусетно в роби на волята им. Тези градове тогава дори не са се назовали "тракийски", защото името "траки" е възникнало по-късно, когато тайните господари- данайците, са започнали да наричат така местното население, защото не са могли да свикнат с европейската реч, която им звучала като "тракане"; съответно започнали да споменават името "траки" в своите документи. Тези градове по него време са се определяли според името на племето си: спартанци= Спарта, атиняни=Атина, византи=Византия (името на "тракийското" племе "Византи" е документирано в античните архиви; точно затова и градът се е казвал Византион, а вече по-късно когато в пределите на втората римска империя е преименуван на Константинопол по името на тракиеца император Константин 1, на самата империя е дадено името Византия. По същото време българите=траки са нарекли данайците "гърци",
  като синоним на гърчав човек, (кривящ се).

 • #1

  Aliya Osho (Sunday, 15 March 2015 05:22)

  Българите са не само местен народ, но са и първият народ на земята. http://aliya.blog.bg/history/2015/01/13/bylgarite-rodonachalnici-na-trakite.1330025